1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi Dental

Location: 33 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm

Company size: 10-20

Jobs active (12)

Job Title Location Salary Updated
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 30 Tr - 50 Tr VND 26-05-2017
Lập trình viên Web Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017
Y Tá Ha Noi 3,5 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 29-05-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 50 Tr - 60 Tr VND 29-05-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 50 Tr - 60 Tr VND 26-05-2017
Y Tá Ha Noi 5 Tr - 8 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Lễ Tân Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Quay Dựng Video Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017

About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi Dental

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: