1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Shinbi

Location: 33 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm

Company size: 10-20Field of operations: Joint StockWebsite: shinbi.vn

Jobs active (52)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 20 Tr VND 24-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 24-07-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 50 Tr - 60 Tr VND 22-07-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 22-07-2017
Nhân Viên Lập Trình Web PHP Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 20-07-2017
Nhân Viên Quay Dựng Video Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 19-07-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-07-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-07-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 50 Tr - 60 Tr VND 19-07-2017
Nhân Viên Nội Dung Coppy Writer Ha Noi 8 Tr - 12 Tr VND 19-07-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 20 Tr VND 19-07-2017
Nhân Viên Marketing Facebook Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-07-2017
Trưởng Phòng Marketing Facebook Ha Noi 20 Tr - 25 Tr VND 15-07-2017
Nhân Viên Facebook Ads Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 15-07-2017
Nhân viên thiết kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên Quay Dựng Video Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân viên quay phim, dựng phim Ha Noi 10 Tr - 17 Tr VND 12-07-2017
Trưởng Phòng Maketing Isocial Ha Noi Over 20 Tr VND 12-07-2017
Lập trình viên Web Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân viên quay phim, dựng phim Ha Noi 10 Tr - 17 Tr VND 12-07-2017
Nhân viên sáng tạo ý tưởng Ha Noi 12 Tr - 20 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân viên sáng tạo ý tưởng Ha Noi 12 Tr - 20 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên SEO Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân Viên Lập Trình Web PHP Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Nhân viên tư vấn nha khoa Ha Noi 7 Tr - 12 Tr VND 12-07-2017
Trợ lý kinh doanh Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 12-07-2017
Trưởng Phòng Maketing Isocial Ha Noi Over 20 Tr VND 07-07-2017
Trưởng Phòng SEO Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 07-07-2017
Trợ Lý Kinh Doanh Ha Noi Over 8 Tr VND 07-07-2017
Trưởng Phòng Adword Ha Noi Over 20 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Ha Noi Over 6 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên Lập Trình Web PHP Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên Marketing Mạng Xã Hội Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên SEO Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 07-07-2017
Nhân Viên Adword Ha Noi Over 10 Tr VND 06-07-2017
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 06-07-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 30 Tr - 50 Tr VND 06-07-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 05-07-2017
Nhân Viên Quay Dựng Video Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 05-07-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 28-06-2017
Nhân Viên Coder Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 28-06-2017
Lập trình viên Web Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 28-06-2017
Lập trình viên Web Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 28-06-2017
Lập trình viên Web Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 25-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 25-06-2017
Bác Sỹ Nha Khoa Ha Noi 30 Tr - 50 Tr VND 25-06-2017
Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Ha Noi Over 6 Tr VND 19-06-2017

About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi DentalCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Shinbi Dental

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: