Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trung Sơn

www.trungson.com.vn

Field of operations: |Company size: 1000

Description

Công ty CP Thực Phẩm Trung Sơn là công ty chuyên sản xuất chế biến và xuất khẩu thủy sản, nay do nhu cầu mở rộng hoạt động chúng tôi cần tuyển ứng viên cho các vị trí sau:

JOBS ACTIVED (1 jobs)

in Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trung Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh

Ho Chi Minh-19-06-2015