Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Chi Nhánh Thanh Hóa

Field of operations:

Description

Tập Đoàn Công Thanh là một tập đoàn hoạt động trong lãnh vực Xi măng, Clinker, Bê tông, Vận tải, Nhiệt điện, Phân đạm, Resort, Hotel, Sân Gofl. Hiện nay Dự án dây chuyền II đang trong giai đoạn vận hành, chạy thử và chuẩn bị sản xuất.

JOBS ACTIVED ( jobs)

in Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Chi Nhánh Thanh Hóa