Register for Citi Rewards Credit Card, receive 50% annual fee. Register now!

Công ty CP đầu tư Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Location: 86 Lê Thánh Tông

Company size: 300 nhân viênField of operations: Joint Stock

About us

Công ty CP Đầu tư và Xuất Nhập khẩu Quảng Ninh: Địa chỉ : 86 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : (84 - 33) 825302 – 825641 hoặc 0913 269 058 Email : hrm@qunimex.com.vn

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: