Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm

Address: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1

Field of operations: Joint StockWebsite: www.biasaigontrungtam.vn

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Posted
Nhân Viên Tiếp Thị (PG) Ho Chi Minh 4,5 Tr - 6,5 Tr VND 19-06-2015

About us

.............................................................................