Công Ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Việt Nam)

www.wongeak.com

Field of operations: Foreign

Description

Là công ty nước ngoài với 100% vốn của Thailand. Chuyên sản xuất nhãn mác.

Vui lòng xem thêm chi tiết tại www.wongeak.com

JOBS ACTIVED (1 jobs)

in Công Ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Việt Nam)

Nhân Viên Kinh Doanh (Nữ)

Ho Chi Minh-06-08-2014