1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH King Power

Location: 18 Đại Lộ Hữu Nghị KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An

Company size: 0-100

Jobs active (2)

Job Title Location Salary Updated
Kế Toán Công Nợ Và Tiền Lương (Biết Tiếng Hoa) Binh Duong, Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-09-2017
Nhân Viên Hành Chính Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung) Binh Duong, Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 16-09-2017

About us

Công ty King Power là công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan , được thành lập vào tháng 8/2002 .
Là một trong những công ty nước ngoài đầu tiên họat động trên lĩnh vực máy phát điện .

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: