1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH King Power

Location: 18 Đại Lộ Hữu Nghị KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An

Company size: 0-100

Jobs active (10)

Job Title Location Salary Updated
Kỹ Sư Điện Chuyên Về Hệ Thống Điều Khiển Máy Phát Điện Ha Tinh, Binh Duong Competitive 18-07-2017
Nhân Viên Sửa Chữa Chuyên Về Động Cơ Diesel Ha Tinh, Binh Duong Competitive 18-07-2017
Nhân Viên Sửa Chữa Chuyên Về Động Cơ Diesel Ha Tinh, Binh Duong Competitive 18-07-2017
Nhân Viên Hành Chính Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung) Binh Duong, Ho Chi Minh Competitive 18-07-2017
Tài Xế Lái Xe Đưa Đón Công Nhân Viên Ho Chi Minh, Binh Duong Competitive 18-07-2017
Nhân Viên Hành Chính Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung) Binh Duong, Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 05-07-2017
Nhân Viên Sửa Chữa Chuyên Về Động Cơ Diesel Ha Tinh, Binh Duong Competitive 05-07-2017
Kỹ Sư Điện Chuyên Về Hệ Thống Điều Khiển Máy Phát Điện Ha Tinh, Binh Duong Competitive 05-07-2017
Kế Toán Công Nợ Và Tiền Lương (Biết Tiếng Hoa) Binh Duong, Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 05-07-2017
國貿職位(Nhân Viên Mậu Dịch Đối ngoại) Ho Chi Minh, Binh Duong 10 Tr - 15 Tr VND 05-07-2017

About us

Công ty King Power là công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan , được thành lập vào tháng 8/2002 .
Là một trong những công ty nước ngoài đầu tiên họat động trên lĩnh vực máy phát điện .

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: