Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt

www.vdsc.com.vn

Field of operations:

Description

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VIET DRAGON SECURITIES CORPORRATION, gọi tắt là VDSC) được thành lập ngày 21/12/2006 và chính thức khai trương hoạt động từ ngày 26/04/2007. VDSC được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.
Với mục tiêu xây dựng VDSC trở thành Công ty chứng khoán theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam, VDSC luôn nổ lực để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, tạo ra giá trị gia tăng cho các cổ đông và người lao động của Công ty, góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong quá trình phát triển đất nước. VDSC lấy “trung thực, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả” làm tôn chỉ hoạt động trên nền tảng triết lý kinh doanh “Sáng tạo không ngừng trước các cơ hội”.

JOBS ACTIVED ( jobs)

in Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt