Cty CP Nhựa Youl Chon Vina

Field of operations:

Description

Công ty chuyên về sản xuất và kinh doanh màng nhựa BOPP. Với quy mô hoạt động rất lớn mạnh và công nghệ tiên tiến, Công ty luôn định hướng phát triển ổn định và tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho người lao động.

Hiện tại công ty đang hoạt động từ 2007 đến nay. Các khách hàng công ty đã và đang có. Năm 2014 công ty sẽ độc lập bán hàng tách khỏi công ty Mẹ nên cần tuyển dụng:

JOBS ACTIVED ( jobs)

in Cty CP Nhựa Youl Chon Vina