Cty Thép Vina Kyoei

Field of operations:

Description

Công ty Thép Vina Kyoei là liên doanh Việt Nam – Nhật Bản chuyên sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

JOBS ACTIVED ( jobs)

in Cty Thép Vina Kyoei