1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Cty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

Location: Lô I1-N1, Khu Công Nghệ Cao, Q9

Field of operations: Limited

Jobs active (8)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Viên Phòng QA (Biết Tiếng Nhật) Ho Chi Minh Competitive 25-04-2017
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Ho Chi Minh Competitive 25-04-2017
Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Ho Chi Minh Competitive 28-04-2017
Trưởng Ban Xưởng Khuôn Dập (Press) Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 28-04-2017
Nhân Viên Sản Xuất Ho Chi Minh Competitive 28-04-2017
Chủ Nhiệm Phòng Kỹ Thuật Ho Chi Minh Competitive 25-04-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ho Chi Minh Competitive 25-04-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật) Ho Chi Minh Competitive 24-04-2017

About us

Công ty TNHH Nidec-Sankyo Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao : Đầu gắp quang học, Động cơ bước, Người máy công nghiệp,...

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: