1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

FPT Telecom - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Location: Lô 29-31-33 Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Company size: 12000000Field of operations: Joint StockWebsite: www.fpt.vn

145 followers

Jobs active (260)

Job Title Location Salary Updated
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Điều hành (New) Soc Trang, Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Kiểm tra Thiết bị (New) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 21-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dung Kỹ thuật viên Hỗ trợ tại nhà khách hàng (OS) (New) Ho Chi Minh, Hau Giang, Kien Giang 7 Tr - 10 Tr VND 21-09-2017
PNC Telecom_Tuyển nhân Nhân viên Thanh tra, Giám sát (QS) (New) Ho Chi Minh 5 Tr - 6 Tr VND 21-09-2017
Cán Bộ Nhân Sự Hỗ Trợ Tỉnh Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 21-09-2017
Thanh Tra Kiểm Soát Chất Lượng Dịch Vụ Viễn Thông - QC Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 21-09-2017
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Hạ Tầng Viễn Thông Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 21-09-2017
Kỹ Thuật Viên Triển Khai Hạ Tầng Viễn Thông Ha Noi 5,5 Tr - 7 Tr VND 21-09-2017
Chuyên Viên Phân Tích Và Đối Soát Kinh Doanh Sub / Vas Ho Chi Minh 15 Tr - 18 Tr VND 21-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Khu Vực Hoàng Mai Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 21-09-2017
KỸ THUẬT VIÊN HẠ TẦNG KHU VỰC THANH TRÌ, THƯỜNG TÍN, PHÚ XUYÊN Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 21-09-2017
PNC Telecom_ Nhân viên đào tạo kỹ năng mềm Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 21-09-2017
Chuyên viên quản trị hệ thống (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 15 Tr VND 20-09-2017
Cộng tác viên triển khai đào tạo (New) Ha Noi 3 Tr - 4 Tr VND 20-09-2017
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (New) Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales) Tại Tp. HCM (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển nhân Nhân viên Thanh tra, Giám sát (QS) (New) Ho Chi Minh 5 Tr - 6 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dung Kỹ thuật viên Hỗ trợ tại nhà khách hàng (OS) (New) Ho Chi Minh, Hau Giang, Kien Giang 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
FPTHN - Tuyển Nhân Viên Kĩ Sư Hệ Thống (New) Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Kiểm tra Thiết bị (New) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
FPTHN - tuyển NVKD dịch vụ viễn thông mạng (New) Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Nhân viên ứng cứu sự cố (TF - Taskforce) (New) Ho Chi Minh, Dong Nai, Lam Dong 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
FPTHN - Tuyển NVKD An Ninh Bảo Mật (New) Ha Noi 10 Tr - 12 Tr VND 20-09-2017
FPTHN - Tuyển NVKD An Ninh Mạng (New) Ha Noi 10 Tr - 12 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Điều hành (New) Soc Trang, Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
FPTHN - Tuyển NVKD hệ thống sale (New) Ha Noi 10 Tr - 12 Tr VND 20-09-2017
Fpt Telecom Hậu Giang - Nhân Viên Thu Cước Hau Giang, Kien Giang, Soc Trang 3 Tr - 5 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Quận Đống Đa Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
FPT Telecom Hậu Giang - Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ben Tre 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Kỹ Sư Vận Hành Hệ Thống Network Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
[PNC] Kỹ Thuật Viên Điều Hành - Quản Lí Tỉnh Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
iOS Developer Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-09-2017
Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Cán Bộ Phong Trào Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 20-09-2017
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng tại TP. HCM Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 20-09-2017
KỸ SƯ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG KHU VỰC BẮC TỪ LIÊM Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (TP. HCM) Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (TP. HCM) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Qua Điện Thoại) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Trợ Lý Ban Điều Hành Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA) Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Android Developer Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 20-09-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Rạch Sỏi - Kiên Giang Kien Giang 5 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng Viễn Thông Tại Kiên Giang Kien Giang 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dung Kỹ thuật viên Hỗ trợ tại nhà khách hàng (OS) Ho Chi Minh, Hau Giang 7 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Fpt Telecom Chi Nhánh Kiên Giang Kien Giang 5 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
PNC Telecom Kiên Giang_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Hỗ trợ tại nhà khách hàng (OS) Kien Giang 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng - Fpt Telecom Kiên Giang Kien Giang 5 Tr - 7 Tr VND 20-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Fpt Telecom Tại Hà Tiên Kien Giang 5 Tr - 10 Tr VND 20-09-2017
Chuyên viên Thiết kế Đồ họa - Graphic Designer (New) Ha Noi 7,2 Tr - 9 Tr VND 19-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Điều hành (New) Soc Trang 5 Tr - 8 Tr VND 19-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Điều hành (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 19-09-2017
Nhân Viên Kế Toán Tại Thường Tín Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 19-09-2017
PNC Telecom_Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Ho Chi Minh, Long An, Dong Nai 6 Tr - 9 Tr VND 19-09-2017
PNC Telecom_Tuyển Dung Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng (OS) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 19-09-2017
PNC Telecom_Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 19-09-2017
NHÂN VIÊN GIÁM SÁT KINH DOANH VÙNG Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-09-2017
GIẢNG VIÊN KỸ NĂNG MỀM Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-09-2017
NAM GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY Ha Noi 4,8 Tr - 7,5 Tr VND 18-09-2017
Giao Dịch Viên Tại Quầy (TP. HCM) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-09-2017
CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐỐI TÁC THU CƯỚC TẠI TP. HCM Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-09-2017
Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-09-2017
FPTHN - tuyển Sale Bảo Mật Và Sale Hệ Thống Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 18-09-2017
Kỹ Sư Quản Lý Và Vận Hành Hạ Tầng Viễn Thông Khu Vực Bắc Từ Liêm Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 18-09-2017
Kỹ Thuật Viên Điều Hành Mạng FPT Telecom Quảng Nam Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 18-09-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai - Bảo Trì Mạng FPT Telecom Quảng Nam Quang Nam 6 Tr - 9 Tr VND 18-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông (KV: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) Ha Noi 5 Tr - 20 Tr VND 18-09-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tại Tiền Giang Tien Giang 4 Tr - 15 Tr VND 18-09-2017
Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Tiền Giang Tien Giang 5 Tr - 7 Tr VND 18-09-2017
Chuyên Viên Truyền Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 18-09-2017
KỸ SƯ TRIỂN KHAI ĐÀI TRẠM, HẠ TẦNG NGOẠI VI Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 18-09-2017
KỸ SƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGOẠI VI Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 18-09-2017
Nhân Viên Marketing Online Ha Noi 12 Tr - 22 Tr VND 17-09-2017
[FPT Telecom Đà Nẵng] Thực Tập Sinh Da Nang 2 Tr - 3 Tr VND 17-09-2017
Advertising Technical Leader (Java, Big Data) Ho Chi Minh 22 Tr - 37,4 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thanh Oai, Ứng Hòa (10 - 15M / Tháng) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 17-09-2017
Chuyên Viên Đấu Thầu Dự Án Chung Cư, Đô Thị Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Quảng Cáo Facebook Ha Noi 12 Tr - 22 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Lương 7 - 10 Triệu Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer) Ha Noi 9 Tr - 12 Tr VND 17-09-2017
Kỹ Sư Vận Hành Hệ Thống Điện, Điều Hòa(Điện Công Nghiệp, Điện Tòa Nhà) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Quản Trị Facebook Và Phát Triển Cộng Đồng Ha Noi, Ho Chi Minh 10 Tr - 12 Tr VND 17-09-2017
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Sàn Thương Mại Điện Tử Ha Noi 10 Tr - 20 Tr VND 17-09-2017
Nhân viên Quản trị Facebook và Phát triển Cộng đồng Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2017
Nữ Thực Tập Sinh Network Ha Noi Competitive 17-09-2017
[PNC] Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Nhà Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 17-09-2017
PNC_Nhân Viên Thanh Tra, Giám Sát (QS) Ho Chi Minh 4 Tr - 5 Tr VND 17-09-2017
FPT Telecom Bạc Liêu Tuyển Nhân Viên Thu Cước Phí Internet Bac Lieu 3 Tr - 6,5 Tr VND 17-09-2017
FPT Telecom Bạc Liêu Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bac Lieu 4 Tr - 7,5 Tr VND 17-09-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Ninh Bình Ninh Binh 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Tài Xế Ho Chi Minh 6 Tr - 7 Tr VND 17-09-2017
PNC_Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Ho Chi Minh, Quang Nam, Long An 6 Tr - 9 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viện Vận Hành Sản Phẩm Fpt Play (Operation) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2017
PNC_Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng (OS) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Lập Trình Hệ Thống (Devops) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2017
[FPT Telecom Đà Nẵng] Nhân Viên Kinh Doanh Da Nang 7 Tr - 10 Tr VND 16-09-2017
Account Manager (Digital Marketing & Advertising Sales) Ho Chi Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-09-2017
HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUA TỔNG ĐÀI Ha Noi 6 Tr - 9 Tr VND 16-09-2017
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ha Noi 4,8 Tr - 6 Tr VND 16-09-2017
Giao Dịch Viên Tại Quầy Ha Noi 4,8 Tr - 6 Tr VND 16-09-2017
Trưởng phòng kỹ thuật viễn thông tại Hưng Yên Hung Yen 10 Tr - 15 Tr VND 16-09-2017
Nhân viên thiết kế, quay dựng video Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 16-09-2017
SENIOR JAVA DEVELOPER Ho Chi Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 15-09-2017
Nhân Viên Social Media Và Tổ Chức Sự Kiện Tại Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Kỹ Sư Khảo Sát Thiết Kế Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
CÁN BỘ HỆ THỐNG VOIP Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
NETWORK ENGINEER Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 15-09-2017
KỸ THUẬT HÀNH CHÍNH & ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẤT CHẤT Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 15-09-2017
[FPT Telecom Hải Phòng] Nhân Viên Kinh Doanh Hai Phong 7 Tr - 20 Tr VND 15-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Nội Thành Hà Nội Ha Noi 5 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
[Fpt Telecom Hải Phòng] Kỹ Sư Quản Lý Hạ Tầng Viễn Thông Hai Phong 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
[FPT Telecom Hải Phòng] Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Và Bảo Trì Mạng Viễn Thông Hai Phong Competitive 15-09-2017
[FPT Telecom Hải Phòng] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hai Phong 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
[Fpt Telecom Hải Phòng] Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Viễn Thông Hai Phong 6 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
[FPT Telecom Hải Phòng] Nhân Viên Thu Cước Hai Phong 5 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Kỹ Sư Điêu Hành Xử Lý Sự Cố Hạ Tầng Cáp Ngoại Vi Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Thực Tập Sinh Phát Triển Nội Dung Đào Tạo Ha Noi Under 1 Tr VND 15-09-2017
FPT - Nhân Viên Marketing Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 15-09-2017
Nhân Viên Kế Hoạch Công Trình Viễn Thông Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Kỹ Sư Triển Khai Hạ Tầng Viễn Thông Ha Noi 7,6 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Viễn Thông Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Ninh Son La, Dien Bien, Lang Son 10 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Thực tập sinh hỗ trợ tuyển dụng Ho Chi Minh Competitive 15-09-2017
PHP Developer Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
Senior Front End Developer Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 15-09-2017
IT BUSINESS ANALYSIS Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 15-09-2017
CÁN BỘ MARKETING TUYỂN DỤNG - HCM Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
[HOT JOB] .NET DEVELOPER - ( FRESHER AND JUNIOR) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Kỹ thuật viên Điều hành Dong Nai, Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
Thủ Kho Khu Vực Thanh Oai, Ứng Hòa Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 15-09-2017
Kỹ Sư Hệ Thống Điện Đài Trạm Viễn Thông Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2017
PNC Telecom_Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra, Giám sát (QS) Ho Chi Minh 4 Tr - 5 Tr VND 15-09-2017
Nhân Viên Marketing Sự Kiện Event (Nam) Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 14-09-2017
Nhân Viên Trade Marketing Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 14-09-2017
Admin Phòng Marketing Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 14-09-2017
Kế Toán Viên Tại Vp Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 14-09-2017
Python Web Developer Ha Noi 12 Tr - 15 Tr VND 13-09-2017
Senior Developer Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 13-09-2017
Junior Developer Ha Noi 10 Tr - 12 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - 7-9 Triệu Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 13-09-2017
Kỹ Sư Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khác Hàng Vip Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 13-09-2017
Senior Asp.Net Developer Ha Noi 12 Tr - 15 Tr VND 13-09-2017
Cộng Tác Viên Đào Tạo Ha Noi 3 Tr - 4 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Quận Đống Đa Ha Noi 5 Tr - 12 Tr VND 13-09-2017
Digital Marketing Specialist (Chuyên Viên Tổng Thể) Ha Noi 12 Tr - 20 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Khu Vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng Ha Noi 5 Tr - 12 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên ISO, Cải Tiến Quy Trình - QA Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Marketing Admin/ Coordinator Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Thiết Kế Ấn Phẩm Đào Tạo Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Phòng Marketing) Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 13-09-2017
[Fresher] Nhân Viên Kinh Doanh Fpt Play Box Ho Chi Minh 6 Tr - 12 Tr VND 13-09-2017
PNC - Kỹ Thuật Viên Điều Hành Dong Nai 7 Tr - 10 Tr VND 13-09-2017
Chuyên Viên Content Marketing Ho Chi Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 12-09-2017
FPT Telecom Hậu Giang - Nhân Viên Kinh Doanh Hau Giang, Kien Giang, Soc Trang 5 Tr - 7 Tr VND 12-09-2017
FPT Telecom Hậu Giang - Nhân Viên Thu Cước Hau Giang, Soc Trang, Kien Giang 3 Tr - 5 Tr VND 12-09-2017
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) Tại Bình Dương Binh Duong 6 Tr - 7 Tr VND 12-09-2017
Thực Tập Sinh Kế Toán Ha Noi 1 Tr - 3 Tr VND 12-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bình Dương Binh Duong 7 Tr - 20 Tr VND 11-09-2017
Nhân Viên Thu Ngân, Thu Cước Tại Thuận An Bình Dương Binh Duong 5 Tr - 10 Tr VND 11-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Fpt Play Box - BDA Ho Chi Minh 7 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng Mạng Viễn Thông Tra Vinh 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Internet Bạc Liêu - Lương 7 - 10 Triệu Bac Lieu 7 Tr - 10 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng-FPT Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long Vinh Long 5 Tr - 8 Tr VND 10-09-2017
KTV Bảo Trì, Vận Hành Hạ Tầng Đại Trạm, Ngoại Vi Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - FPT Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long Vinh Long 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng, Điều Phối Dự Án Ho Chi Minh 7 Tr - 8 Tr VND 10-09-2017
FPT Telecom Trà Vinh-Tuyển NVKD Thị Trường Internet Và Truyền Hình FPT Tra Vinh 3 Tr - 10 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Giám Sát, Vận Hành Data Center Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 10-09-2017
NV Thu Cước Phí Internet Tại Nhà Khách Hàng Bạc Liêu-Lương 3.5-7 Triệu Bac Lieu 3,5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Chuyên Viên Thiết Kế Mạng Ngoại Vi Ho Chi Minh 8 Tr - 14 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Thu Cước - FPT Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long Vinh Long 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Thủ Kho Tại Bắc Từ Liêm Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Thủ Kho Tại Thạch Thất, Phúc Thọ Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Dân Dụng Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 10-09-2017
Back end Dev (Python, nodejs, java, php ...) Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 09-09-2017
PNC_Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 08-09-2017
PNC_Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng An Giang 5 Tr - 7 Tr VND 08-09-2017
PNC_Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Ho Chi Minh 6 Tr - 9 Tr VND 08-09-2017
Kỹ Sư Bảo Mật Hệ Thống, Ứng Dụng (App Security, Pentester) Ho Chi Minh 12 Tr - 20 Tr VND 08-09-2017
Chuyên Viên Bản Quyền Truyền Hình Quốc Tế Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 08-09-2017
[Fpt Ninh Bình] Nhân Viên Kỹ Thuật Hạ Tầng Ninh Binh 7 Tr - 8 Tr VND 08-09-2017
PNC_Tuyển Kỹ Thuật Viên Điều Hành Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 08-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Hoàng Mai Ha Noi 7 Tr - 15 Tr VND 08-09-2017
Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh Vùng Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 07-09-2017
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Kinh Doanh Lương Từ 10 - 20 Triệu Ho Chi Minh 10 Tr - 20 Tr VND 07-09-2017
FPT Telecom Tây Ninh - Tuyển Dụng Kế Toán Viên Ho Chi Minh, Tay Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 07-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Cầu Giấy, Thanh Xuân. Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 07-09-2017
Mobile Dev (React Native, Javascript ...) Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 06-09-2017
Cán Bộ Văn Hóa Đoàn Thể Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 06-09-2017
Nhân Viên Quản Lý Công Nợ (Khối Dịch Vụ Khách Hàng) Tại Hà Nội Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 06-09-2017
NV Dịch Vụ Khách Hàng Tại Bắc Ninh Bac Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 06-09-2017
Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án Ha Noi 10 Tr - 20 Tr VND 06-09-2017
Nhân Viên Quản Lý Khách Hàng Trả Trước (Khối Dịch Vụ Khách Hàng) Tại Hà Nội Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 06-09-2017
FPT Telecom Tuyển NV Dịch Vụ Khách Hàng Tại VP Phổ Yên, Thái Nguyên Thai Nguyen 5 Tr - 7 Tr VND 06-09-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Nghiệp Vụ Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 06-09-2017
Biên Tập Viên Bản Quyền Truyền Hinh (Hà Nội) Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 06-09-2017
Chuyên Viên Đầu Tư Hạ Tầng Dự Án Chung Cư, Đô Thị Ha Noi 10 Tr - 20 Tr VND 04-09-2017
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Viễn Thông Qua Tổng Đài (Hà Nội) Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 04-09-2017
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Điện Biên Dien Bien 22 Tr - 44 Tr VND 03-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Viễn Thông Quận 5, 6, 8, Bình Chánh, Bình Tân Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 03-09-2017
Database Administrator (Oracle, DBA, My SQL) Ho Chi Minh 10 Tr - 20 Tr VND 03-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Khánh Hòa Khanh Hoa 7 Tr - 10 Tr VND 03-09-2017
Cán Bộ Truyền Thông Ho Chi Minh 9 Tr - 11 Tr VND 02-09-2017
KTV Triển Khai Hạ Tầng Khu Vực Nội Thành Hà Nội Ha Noi 5,5 Tr - 8 Tr VND 02-09-2017
Kỹ Sư Khảo Sát Thiết Kế Hạ Tầng Viễn Thông Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 02-09-2017
Quản Lý Đào Tạo - Teamleader Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 02-09-2017
Kĩ Sư Vận Hành Triển Khai Hệ Thống Điện Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 02-09-2017
Kỹ Sư Triển Khai Hạ Tầng Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 02-09-2017
Thực Tập Thiết Kế Ho Chi Minh Competitive 02-09-2017
Ktv Bảo Trì Hạ Tầng Viễn Thông Khu Vực Nội Thành Hà Nội Ha Noi 5,5 Tr - 8 Tr VND 02-09-2017
Junior Devops (Python - Django) Ho Chi Minh 10 Tr - 20 Tr VND 02-09-2017
System Engineer (Cloud, Docker, Devops ...) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 02-09-2017
[HOT JOB] System Administrator Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 02-09-2017
Chuyên viên Telesales Tại Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 01-09-2017
Digital Marketing Specialist - Chuyên Viên Ha Noi 12 Tr - 22 Tr VND 01-09-2017
Kỹ Thuật Viên Đài Trạm Ngoại Vi Ho Chi Minh 5 Tr - 8 Tr VND 01-09-2017
Chuyên Viên Phụ Trách Bản Quyền Truyền Hinh (Hà Nội) Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 01-09-2017
Graphic Designer Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 31-08-2017
Nhân Viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng (HCM) Ho Chi Minh 5 Tr - 8 Tr VND 31-08-2017
Kế Toán Kiêm Thủ Kho Làm Việc Tại Fpt Telecom Bạc Liêu Bac Lieu 4,5 Tr - 7 Tr VND 31-08-2017
Chuyên Viên Đảm Bảo Quy Trình, Cải Tiến Chất Lượng, ISO Ha Noi 8 Tr - 12 Tr VND 31-08-2017
Cán Bộ Nhân Sự (Tp. Hcm) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 30-08-2017
Thực Tập Sinh Truyền Thông Nội Bộ (Phòng Văn Hóa Đoàn Thể) Ha Noi 1 Tr - 2 Tr VND 30-08-2017
Chuyên Viên Thanh Tra (TP. HCM) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 30-08-2017
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống (TP. HCM) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 30-08-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Qua Điện Thoại (TP. HCM) Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 30-08-2017
[PNC] Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Thiết Bị Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 30-08-2017
Network Engineer Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 29-08-2017
Voice Engineer Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 29-08-2017
[Fresher] Nhân Viên Đầu Tư Hạ Tầng Viễn Thông Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 28-08-2017
Nhân Viên Marketing Coordinator/ Admin Ha Noi 6 Tr - 7 Tr VND 28-08-2017
[Hot Job] .Net Developer - (Junior Staff) Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 28-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Thu Nhập 10 - 15M / Tháng Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 28-08-2017
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Viễn Thông Qua Tổng Đài Ha Noi 6 Tr - 9 Tr VND 28-08-2017
Nhân Viên Quản Lý Đào Tạo Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 27-08-2017
Quản Lý Vận Hành Hạ Tầng Cáp Quang Ha Noi 7 Tr - 11 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Ba Đình, Tây Hồ Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Thanh Tra, Giám Sát QS Ho Chi Minh 4 Tr - 5 Tr VND 27-08-2017
Kỹ Sư Triển Khai Và Vận Hành Hệ Thống Điện, Điều Hòa Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh Vùng - Truyền Hình FPT Ha Noi 7 Tr - 9 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng Tại Tp. Hcm Ho Chi Minh 5 Tr - 8 Tr VND 27-08-2017
Nhân Viên Đầu Tư Hạ Tầng Viễn Thông Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 27-08-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật - FPT Telecom Đà Nẵng Da Nang 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 26-08-2017
Nhân Viên Quản Lý Công Nợ Tại Hà Nội Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông (KV: Hoàng Mai) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 26-08-2017
Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Thiết Bị Mạng FPT Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
Chương Trình Tuyển Dụng Top Service Talent (Khối Dịch Vụ Khách Hàng) Ha Noi 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tuyển Dụng Tại Hà Nội Ha Noi 1 Tr - 3 Tr VND 26-08-2017
FPT Telecom - Tuyển Dụng NV Kiểm Tra Chất Lượng Tại Cẩm Phả, Cửa Ông Quang Ninh Competitive 26-08-2017
Chuyên Gia Cao Cấp Phân Tích Tài Chính Ha Noi 30 Tr - 40 Tr VND 26-08-2017
Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Dự Án Ha Noi Competitive 26-08-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Bình Dương Binh Duong 6 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
Embedded Engineer (IOT Research) Ho Chi Minh 11 Tr - 22 Tr VND 24-08-2017
C/C++ Programming Engineer (IOT Research) Ho Chi Minh 11 Tr - 22 Tr VND 24-08-2017
Nhân Viên Thu Cước Dịch Vụ Internet Tại Nhà Khách Hàng Ho Chi Minh 5 Tr - 10 Tr VND 24-08-2017
Senior .Net Developer Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 24-08-2017
Kỹ Sư Điều Hành Và Xử Lý Sự Cố Hạ Tâng Ngoại Vi Ha Noi 8 Tr - 10 Tr VND 23-08-2017
Nhân Viên Bán Hàng Tập Sự FAT 2017 (FPT Associate Trainee) Ha Noi 7 Tr - 15 Tr VND 23-08-2017

About us

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) được đánh giá là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ gia tăng trên Internet hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của FPT Telecom. Ở FPT Telecom bạn sẽ được làm việc trong môi trường năng động, thu nhập cạnh tranh và các chương trình đào tạo phát triển.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: