1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Inception Logistics

Location: Tầng 1, Tòa nhà 3B, số 43 Phương Liệt, Thanh Xuân

Field of operations: Joint Stock

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Updated
Sale Logistics Ha Noi 5 Tr - 10 Tr VND 31-07-2017

About us

Inception Logistics được thành lập từ năm 2007, chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá quốc tế cho hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Với trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng tại Hải Phòng, công ty chúng tôi chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực sau: - Đại lý hãng tàu - Giao nhận vận tải Quốc tế - Đại lý thủ tục Hải quan và vận chuyển nội địa. Website: http://www.inception.com.vn

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: