Công ty LD TNHH Nippon Express (Việt Nam)

Location: Tầng 5, Phòng 502-503, Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q.Tân Bình

Field of operations: Joint Venture

About us

Nippon Express (Việt Nam) is looking for some applicants for this position