1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

LienVietPostBank

Location: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Company size: 4000Field of operations: Joint StockWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

Jobs active (167)

Job Title Location Salary Updated
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên (New) Vinh Phuc Competitive 23-05-2017
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên & Lái xe (New) Hai Phong Competitive 23-05-2017
Hải Phòng - Phòng giao dịch bưu điện Thủy Nguyên, Kiến An, An Dương, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Cát Hải - Tuyển dụng các vị trí (New) Hai Phong Competitive 23-05-2017
Hải Phòng - Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện nâng cấp Thủy Nguyên, Cát Hải (New) Hai Phong Competitive 23-05-2017
Đà Nẵng - Giao dịch viên (New) Da Nang Competitive 22-05-2017
Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Hành chính Nhân sự (New) Ha Noi Competitive 22-05-2017
HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế (New) Ha Noi Competitive 22-05-2017
HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế (New) Ha Noi Competitive 22-05-2017
Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng & Giao dịch viên Hoa Binh Competitive 19-05-2017
TOÀN QUỐC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Binh Dinh, Dong Nai, Vinh Long Competitive 19-05-2017
TOÀN QUỐC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Hung Yen, Ha Nam, Dien Bien Competitive 19-05-2017
TOÀN QUÔC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Son La, T. Thien Hue, Ha Tinh Competitive 19-05-2017
Toàn Quốc - Chuyên Viên Kinh doanh Ví Việt Tại Chi Nhánh Can Tho, Phu Tho, Thai Nguyen Competitive 19-05-2017
TOÀN QUỐC - Chuyên viên Tổ Ví Việt tại các Chi nhánh Ho Chi Minh, Ha Noi, Bac Can Competitive 18-05-2017
Hà Nội (Thường Tín - Đông Anh), Kon Tum - Chuyên viên Thẩm định Tài sản đảm bảo khu vực phía Bắc Ha Noi, Kon Tum Competitive 18-05-2017
HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Thiết kế Ha Noi Competitive 17-05-2017
Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Nam, Sơn La - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Ha Giang, Lang Son, Ninh Binh Competitive 23-05-2017
HO - Khối NHĐT - Test Lead Ha Noi Competitive 23-05-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Ha Noi Competitive 23-05-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Java Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 05/2017 Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 05/2017 Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Kiểm soát viên - Tháng 05/2017 Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Giao dịch viên - Tháng 05/2017 Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động - Tháng 05/2017 Ha Noi Competitive 23-05-2017
Nghệ An - Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp; Giao dịch viên Nghe An Competitive 23-05-2017
Lâm Đồng - Trưởng Quỹ Lam Dong Competitive 19-05-2017
Tuyên Quang, Hải Dương, Nghệ An, Ninh Bình, Yên Bái - Giám đốc Phòng giao dịch Hai Duong, Nghe An, Ninh Binh Competitive 18-05-2017
Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí Tuyen Quang Competitive 18-05-2017
Cao Bằng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Cao Bang Competitive 23-05-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 18-05-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Trưởng/ Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-05-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 18-05-2017
Quảng Trị - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Quang Tri Competitive 18-05-2017
Chi Nhánh Xuân Mai - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-05-2017
Chi Nhánh Xuân Mai - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 18-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng - 04/2017 Ha Noi Competitive 17-05-2017
Chương Trình Thực Tập Sinh Tiềm Năng LienVietPostbank Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - PGĐ Khối Kiêm TP Nghiên Cứu Chiến Lược Và Phân Tích Kinh Tế Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - PGĐ Khối Phụ Trách Quản Lý Rủi Ro Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Lớn Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi, Son La Competitive 19-05-2017
Khối Văn Phòng - Phó Phòng PR Phụ Trách Thương Hiệu Ha Noi Competitive 18-05-2017
Bình Định - Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Binh Dinh Competitive 18-05-2017
HO - Chuyên Viên Phòng Đào Tạo (Phụ Trách CNTT Khối Nhân Sự) Ha Noi Competitive 17-05-2017
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Lam Dong Competitive 16-05-2017
Chuyên Viên Khách Hàng & Giao Dịch Viên Khanh Hoa Competitive 16-05-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Kiểm Soát Viên Nam Dinh Competitive 15-05-2017
Yên Bái - Các Vị Trí Kiểm Soát Viên, Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Yen Bai Competitive 18-05-2017
Hà Nam - CV Khách Hàng Cá Nhân, CV Giám Sát Hoạt Động Ha Nam Competitive 18-05-2017
Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Khu Vực Phía Bắ Ha Noi, Hai Duong, Son La Competitive 18-05-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Truyền Thông Ha Noi Competitive 18-05-2017
Vĩnh Phúc, Nghệ An, Ninh Bình, Yên Bái - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Nghe An, Ninh Binh, Vinh Phuc Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội (Chi Nhánh Thăng Long), Ninh Bình - Phó Trưởng Phòng Kế Ha Noi, Ninh Binh Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội, Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng Phòng Khách Hàng Ha Noi, Ninh Binh, Yen Bai Competitive 17-05-2017
Hà Giang, Hà Nam - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ha Giang, Ha Nam, Vinh Phuc Competitive 17-05-2017
Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Nam, Vĩnh Phúc - Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bac Can, Bac Giang, Ha Nam Competitive 17-05-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên Hai Phong Competitive 17-05-2017
PGD Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 17-05-2017
PGD Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Thẩm Định - Tổ Trưởng Tổ Nghiệp Vụ Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi Competitive 17-05-2017
PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Ha Noi Competitive 17-05-2017
PGD Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Ha Noi Competitive 17-05-2017
Hà Nội - Tổ Trưởng Phòng Khách Hàng - 04/2017 Ha Noi Competitive 17-05-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - 04/2017 Ha Noi Competitive 17-05-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tháng 04/2017 Ha Noi Competitive 17-05-2017
Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hoa Binh, Lao Cai, Phu Tho Competitive 17-05-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Triển Khai Sản Phẩm Tín Dụng Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động - Dịch Vụ Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Ha Noi Competitive 17-05-2017
Lập Trình Viên Mobile Ha Noi Competitive 17-05-2017
Lập Trình Viên Java Ha Noi Competitive 17-05-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Khu Vực Phía Bắc Ha Noi, Hai Duong Competitive 17-05-2017
Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Tái Thẩm Định Phía Bắc Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Triển Khai Sản Phẩm Tín Dụng Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Dịch Vụ Hậu Cần Ha Noi Competitive 14-05-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Mua Sắm, Quản Lý Tài Sản Và Đội Xe Ha Noi Competitive 05-05-2017
Chương Trình Thực Tập Sinh Tiềm Năng Lienvietpostbank Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 14-05-2017
Phú Yên - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Phu Yen Competitive 14-05-2017
Toàn Quốc - Chuyên Viên Tổ Ví Việt Tại Các Chi Nhánh Ho Chi Minh, Ha Noi, Bac Can Competitive 13-05-2017
Kon Tum – Giám Đốc Phòng Giao Dịch Kon Tum Competitive 03-05-2017
Hà Tĩnh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Ha Tinh Competitive 30-04-2017
Phú Yên - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Phu Yen Competitive 30-04-2017
Quảng Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Quản Lý, CV Và Giao Dịch Viên Quang Binh Competitive 30-04-2017
Quảng Nam - Tuyển Dụng Các Vị Trí Quản Lý & Chuyên Viên Quang Nam Competitive 30-04-2017
Quảng Ninh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Quang Ninh Competitive 30-04-2017
Thái Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng, CV Và Giao Dịch Viên Thai Binh Competitive 30-04-2017
Tuyên Quang - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Tuyen Quang Competitive 30-04-2017
Vĩnh Phúc - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Vinh Phuc Competitive 30-04-2017
Khu Vực Hà Nội– Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 30-04-2017
Khu Vực Hà Nội - Kiểm Soát Viên Ha Noi Competitive 30-04-2017
Khu Vực Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên KHDN/ Cá Nhân Ha Noi Competitive 30-04-2017
Ninh Thuận - Chuyên Viên KHCN, Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển KD Ninh Thuan Competitive 30-04-2017
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viên Ninh Binh Competitive 30-04-2017
Nghệ An - Tuyển Dụng Các Vị Trí CV, Kiểm Soát Viên Và Giao Dịch Viên Nghe An Competitive 30-04-2017
Lạng Sơn - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Lang Son Competitive 30-04-2017
Lâm Đồng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Lam Dong Competitive 30-04-2017
Kon Tum - Chuyên Viên KHCN, Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Kon Tum Competitive 30-04-2017
Hưng Yên - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Chuyên Viên KHDN Hung Yen Competitive 30-04-2017
Huế - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng, Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên T. Thien Hue Competitive 30-04-2017
Hà Nam - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Ha Nam Competitive 30-04-2017
Hà Giang - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Chuyên Viên Quản Lý PGD Ha Giang Competitive 30-04-2017
Dung Quất - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Quang Ngai Competitive 30-04-2017
Điện Biên - Chuyên Viên KHCN, Chuyên Viên Tổ Quản Lý Hành Chính Dien Bien Competitive 30-04-2017
Đăk Nông - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Dak Nông Competitive 30-04-2017
Đak Lak - Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viên DakLak Competitive 30-04-2017
Bắc Cạn - Tuyển Dụng Các Vị Trí Kiểm Soát Viên & Chuyên Viên Bac Can Competitive 30-04-2017
Lai Châu - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Lai Chau Competitive 30-04-2017
Bắc Giang - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng, CV & Giao Dịch Viên Bac Giang Competitive 30-04-2017
Hưng Yên, Tuyên Quang - Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hung Yen, Tuyen Quang Competitive 30-04-2017
Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Nam, Sơn La - TP Giám Sát HĐ Ha Giang, Lang Son, Ninh Binh Competitive 30-04-2017
Bình Thuận - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Binh Thuan Competitive 30-04-2017
Sơn La - Tổ Trưởng Tổ Khách Hàng, Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Son La Competitive 30-04-2017
Đà Nẵng - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp, Chuyên Viên Khách Hàng Da Nang Competitive 30-04-2017
Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Hoạt Động Ninh Binh, Yen Bai Competitive 30-04-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Hai Phong, Ninh Binh, Ninh Thuan Competitive 30-04-2017
HO - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tại Lai Châu Lai Chau Competitive 30-04-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Senior Dev PHP Ha Noi Competitive 30-04-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Ban Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 30-04-2017
Khu Vực Hà Nội - Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 30-04-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Kiểm Toán Phi Tín Dụng Ha Noi Competitive 30-04-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Kiểm Toán Tín Dụng Ha Noi Competitive 30-04-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Ha Noi Competitive 30-04-2017
Yên Bái - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Yen Bai Competitive 30-04-2017
Thanh Hóa - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Thanh Hoa Competitive 30-04-2017
Khu Vực Hà Nội - Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Lớn Sơn Tây Ha Noi Competitive 28-04-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Ha Noi Competitive 27-04-2017
HO-Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động – Dịch Vụ Ha Noi Competitive 27-04-2017
Khối Ngân Hàng Điện Tử - Phó Ban Kế Hoạch Kinh Doanh Ha Noi Competitive 26-04-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Trưởng Phòng Pháp Chế Ha Noi Competitive 26-04-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Phó Ban Quản Lý Chất Lượng Ha Noi Competitive 26-04-2017
HO - Hà Nội, Hải Dương - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi, Hai Duong Competitive 22-05-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Ha Noi Competitive 21-05-2017
HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Ha Noi Competitive 21-05-2017
PGĐ Khối Kiêm Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Lược Và Phân Tích Kinh Tế Ha Noi Competitive 19-05-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Java Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Mobile (Android/IOS) Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Tái Thẩm Định Phía Bắc Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Chuyên Viên Phòng Đào Tạo (Phụ Trách CNTT Khối Nhân Sự) Ha Noi Competitive 17-05-2017
HN - Phòng Giao Dịch Lớn Đông Anh-Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ha Noi Competitive 17-05-2017
HN-Phòng Giao Dịch Lớn Đông Anh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng KH Ha Noi Competitive 17-05-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Kiểm Soát Viên Nam Dinh Competitive 17-05-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Triển Khai Sản Phẩm Tín Dụng Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối SP - Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Nguồn Vốn - Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Nợ Ha Noi Competitive 17-05-2017
Yên Bái - Tuyển Dụng Các Vị Trí Kiểm Soát Viên, CV & Giao Dịch Viên Yen Bai Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Lớn Ha Noi Competitive 17-05-2017
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Cao Bang, Hoa Binh, Lao Cai Competitive 17-05-2017
Phú Thọ - Tuyển Dụng Các Vị Trí Kiểm Soát Viên, CV, Giao Dịch Viên Phu Tho Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 17-05-2017
Khu Vực Hà Nội - Tổ Trưởng Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối PC&QLRR - Trưởng Phòng Pháp Chế Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối PC&QLRR - Phó Giám Đốc Khối Phụ Trách Quản Lý Rủi Ro Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Văn Phòng - PGĐ Khối Kiêm Trưởng Phòng Quan Hệ Công Chúng Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Ha Noi Competitive 17-05-2017
HO-Khối Thẩm Định - Tổ Trưởng Tổ Nghiệp Vụ Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi Competitive 15-05-2017
HO - Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Thẩm Định TSĐB Ha Noi, Hai Duong Competitive 15-05-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Ha Noi Competitive 15-05-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Ha Noi Competitive 15-05-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Tuyển Dụng Các Vị Trí Ha Noi Competitive 15-05-2017

About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Message from LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: