1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

LienVietPostBank

Location: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Company size: 4000Field of operations: Joint StockWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

Jobs active (251)

Job Title Location Salary Updated
Hà Nội - Giao dịch viên - Tháng 08/2017 (New) Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 08/2017 (New) Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 08/2017 (New) Ha Noi Competitive 18-08-2017
HO - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế (New) Ha Noi Competitive 18-08-2017
HO - Chuyên viên Mua sắm, Quản lý Tài sản và Đội xe (New) Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Bưu Điện An Lão, An Dương, Đồ Sơn, Cát Hải - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Hai Phong Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hải Phòng - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Cát Hải Hai Phong Competitive 18-08-2017
Hải Phòng - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp Hai Phong Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Thanh Trì-Tuyển Dụng Các VT Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-08-2017
Hà Nội - Chi nhánh Thanh Trì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 18-08-2017
Tuyên Quang - Kiểm Ngân Tuyen Quang Competitive 18-08-2017
Hà Nội-Chi Nhánh Thanh Trì -Tuyển Dụng Các VT Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 18-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì , Gia Lâm- Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 18-08-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Truyền Thông Ha Noi Competitive 18-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì, Gia Lâm - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 18-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 18-08-2017
HO - Trung tâm kinh doanh Ví Việt - Tổng đài viên Ha Noi Competitive 18-08-2017
Thái Nguyên - Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Thai Nguyen Competitive 18-08-2017
Bình Định - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện (New) Binh Dinh Competitive 17-08-2017
Thanh Hóa - Chuyên Viên Khách Hàng, Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Thanh Hoa Competitive 17-08-2017
Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh do Ha Noi Competitive 17-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Tư vấn và hỗ trợ pháp lý Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Tuyen Quang Competitive 16-08-2017
Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Vinh Phuc Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Khu vực Hà Nội - Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Ha Noi Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng/Phó Phòng khách hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hải Dương, Nghệ An - Giám đốc Phòng giao dịch Hai Duong, Nghe An Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động - Tháng 06/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng quỹ - Tháng 06/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Vĩnh Phúc-Tuyển Dụng VT: Kiểm Soát Viên, Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Vinh Phuc Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Tổ Trưởng Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động - Tháng 07/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hải Dương, Nghệ An - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hai Duong, Nghe An Competitive 16-08-2017
HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Thiết kế Ha Noi Competitive 16-08-2017
Trưởng phòng Giám sát hoạt động Ha Giang, Lang Son, Ninh Binh Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 06/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 06/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Java Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Kiểm soát viên - Tháng 06/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Chuyên Viên Ban Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Và Thanh Khoản Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Khu vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng khách hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Văn Phòng - Phó Phòng PR Phụ Trách Thương Hiệu Ha Noi Competitive 16-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Dak Lak-Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên, Giao Dịch Viên & Kiểm Ngân DakLak Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Kiểm Soát Viên - Tháng 07/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hưng Yên - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên Hung Yen Competitive 16-08-2017
Ninh Thuận - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ninh Thuan Competitive 16-08-2017
Trưởng Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Giang, Lang Son, Ninh Binh Competitive 16-08-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nam Dinh, Thanh Hoa Competitive 16-08-2017
HO - Khối KH Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Hệ Thống & Chính Sách Ha Noi Competitive 16-08-2017
Huế - Phòng Giao Dịch A Lưới - Tuyển Dụng Các Vị Trí T. Thien Hue Competitive 16-08-2017
Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang-Tuyển Dụng Các VT Tại Phòng Giao Dịch Lang Son, Phu Tho, Tuyen Quang Competitive 16-08-2017
Hội Sở, Đông Anh, Xuân Mai-CV Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo KV Phía Bắc Ha Noi Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tháng 08/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nghe An, Quang Ninh, Thai Nguyen Competitive 16-08-2017
HO-Khối Nghiên Cứu Chiến Lược QHKD Quốc Tế - CV Thẩm Định Định Chế TC Ha Noi Competitive 16-08-2017
Kon Tum-Tuyển Dụng Các VT: Kiểm Soát Viên, Chuyên Viên, Giao Dịch Viên Kon Tum Competitive 16-08-2017
HO - Chuyên Viên Ban Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ha Noi Competitive 16-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 16-08-2017
Gia Lai – Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Gia Lai Competitive 16-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 16-08-2017
Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Binh Thuan, Gia Lai, Khanh Hoa Competitive 16-08-2017
Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Bac Can, Dien Bien, Lao Cai Competitive 16-08-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tháng 08/2017 Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Anh Ninh Thông Tin Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Và Thương Hiệu Tuyển Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Báo cáo Thống kê Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống CNTT Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
HO - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
Chuyên viên Quản trị ứng dụng CoreBanking Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
HO - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cở Sở Dữ Liệu Và Middleware Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
HO - Chuyên Viên Ban Quản Lý Và Tham Số Sản Phẩm Ho Chi Minh Competitive 16-08-2017
HO - Khối Quản Lý Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Ban Quản Lý Cổ Đông Và Thông Tin Ngân Hàng Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Ban Kế Hoạch Và Quản Lý Thông Tin Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Phó Giám Đốc Khối Kiêm Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Lược Và Phân Tích Kinh Tế Ha Noi Competitive 16-08-2017
HO - Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp - Chuyên Viên Ban Giám Sát Hoạt Động Và Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Các ĐVKD Ha Noi Competitive 16-08-2017
Dak Lak - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh DakLak Competitive 15-08-2017
Quảng Ngãi - Chuyên viên khách hàng cá nhân Quang Ngai Competitive 15-08-2017
Bắc Ninh - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Bac Ninh Competitive 15-08-2017
HO - Văn phòng HĐQT - Chuyên viên Tổ Trợ lý, Thư ký Hội đồng Quản trị Ha Noi Competitive 15-08-2017
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Vinh Phuc Competitive 15-08-2017
Cao Bằng - Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Kế toán ngân quỹ Cao Bang Competitive 15-08-2017
Chi nhánh Xuân Mai - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 15-08-2017
Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Ho Chi Minh Competitive 15-08-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ha Noi Competitive 15-08-2017
Nghệ An - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Nghe An Competitive 15-08-2017
Ninh Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Ninh Binh Competitive 15-08-2017
HO - Khối Sản phẩm - Trưởng Ban Chính sách giá Ha Noi Competitive 15-08-2017
Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Ha Noi Competitive 15-08-2017
Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ Ha Noi Competitive 15-08-2017
Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Trên Hội Sở Ha Noi Competitive 15-08-2017
Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Trên Hội Sở Ha Noi Competitive 15-08-2017
Khánh Hòa - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Khanh Hoa Competitive 15-08-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Nam Dinh Competitive 15-08-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động - Dịch vụ Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Phòng Kiểm Toán Tín Dụng Ha Noi Competitive 15-08-2017
Chương Trình Thực Tập Sinh Tiềm Năng Lienvietpostbank Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá Ha Noi Competitive 15-08-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Dịch Vụ Ha Noi Competitive 15-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Ban Hỗ Trợ Vận Hành Ha Noi Competitive 15-08-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Giao dịch viên kiêm Kiểm ngân Ha Noi Competitive 14-08-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Chuyên viên Khách hàng Ha Noi Competitive 14-08-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Giám đốc Phòng giao dịch bưu điện nâng cấp Ha Noi Competitive 14-08-2017
Chuyên viên Thẩm định Tài sản đảm bảo khu vực phía Bắc Ha Noi, Kon Tum Competitive 14-08-2017
Hưng Yên - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hung Yen Competitive 14-08-2017
Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nam Dinh, Thanh Hoa Competitive 14-08-2017
Hà Nội (Sơn Tây) - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi Competitive 14-08-2017
Hà Nam - Chuyên Viên Khách Hàng, Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ha Nam Competitive 14-08-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Hoàng Quốc Việt - Chuyên Viên Quản Lý Hành Chính Ha Noi Competitive 14-08-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Và Giao Dịch Viên Hai Phong Competitive 14-08-2017
Hà Nội (Xuân Mai), Kon Tum - Chuyên viên Thẩm định Tài sản đảm bảo khu vực phía Bắc Ha Noi, Kon Tum Competitive 13-08-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 13-08-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Vĩnh Bảo - Kiểm Soát Viên Hai Phong Competitive 12-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 12-08-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Vĩnh Bảo - Kiểm Soát Viên Hai Phong Competitive 12-08-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Vĩnh Bảo - Kiểm Soát Viên Hai Phong Competitive 12-08-2017
Kiểm Soát Viên & Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hai Phong Competitive 10-08-2017
Hà Nội (Sơn Tây) - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 09-08-2017
Ninh Thuận - Giao dịch viên Ninh Thuan Competitive 09-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - CV Ban Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ Ha Noi Competitive 09-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Chính Sách Giá Ha Noi Competitive 09-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - CV Ban Thiết Kế Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 09-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Ban Chính Sách Giá Ha Noi Competitive 09-08-2017
Huế - Phòng Giao dịch A Lưới - Tuyển dụng các vị trí T. Thien Hue Competitive 08-08-2017
Phòng giao dịch lớn Thường Tín - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 08-08-2017
Dak Lak - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên & Kiểm ng DakLak Competitive 08-08-2017
Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ninh Thuan Competitive 08-08-2017
Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ kinh doanh Quốc tế - Chuyên Ha Noi Competitive 08-08-2017
Phòng giao dịch lớn Thường Tín - Trưởng/Phó Phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 08-08-2017
Quảng Nam - Phòng giao dịch Đại Lộc, Hiệp Đức - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát Hoạt động Lang Son Competitive 08-08-2017
Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Tổ Trưởng Tổ Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 08-08-2017
Huế - Phòng Giao Dịch A Lưới - Tuyển Dụng Các Vị Trí T. Thien Hue Competitive 08-08-2017
Cao Bằng - Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Kế Toán Ngân Quỹ Cao Bang Competitive 08-08-2017
Hà Nội - CN Xuân Mai - Chuyên Viên KH DN, Chuyên Viên KH Cá Nhân Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hà Nội (Sơn Tây) - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 08-08-2017
HO - Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ KH Trên Hội Sở Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hà Nội - CN Xuân Mai - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 08-08-2017
PGD Lớn Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 08-08-2017
Chi Nhánh Xuân Mai - Trưởng Quỹ Ha Noi Competitive 08-08-2017
PGD Lớn Thủ Đô - Chuyên Viên KHCN/DN, Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 08-08-2017
Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Tái Thẩm Định Phía Bắc Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tháng 07/2017 Ha Noi Competitive 08-08-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nam Dinh Competitive 08-08-2017
Hà Nội - Giao Dịch Viên - Tháng 07/2017 Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tháng 07/2017 Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hải Phòng - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Hai Phong Competitive 08-08-2017
Ninh Bình, Yên Bái, Kon Tum - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Kon Tum, Ninh Binh, Yen Bai Competitive 08-08-2017
Khu Vực Hà Nội - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch Lớn Ha Noi Competitive 08-08-2017
Nghệ An - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp & Giao Dịch Viên Nghe An Competitive 08-08-2017
Hải Phòng – Phòng Giao Dịch Bưu Điện – Tuyển Dụng Các Vị Trí Hai Phong Competitive 08-08-2017
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Ninh Binh Competitive 08-08-2017
Ninh Thuận - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ninh Thuan Competitive 08-08-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Phòng Kiểm Toán Tín Dụng Ha Noi Competitive 08-08-2017
Thái Bình, Ninh Bình - Trưởng Phòng Khách Hàng Ninh Binh, Thai Binh Competitive 08-08-2017
Hà Nội (Sơn Tây)-Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 08-08-2017
Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận - Trưởng Phòng Khách Hàng Ninh Thuan, Quang Binh Competitive 08-08-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động-Dịch Vụ Ha Noi Competitive 08-08-2017
Lâm Đồng - Trưởng Quỹ Lam Dong Competitive 08-08-2017
Quảng Bình - Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Phòng Giám Sát Hoạt Động Quang Binh Competitive 08-08-2017
Hà Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ha Giang, Ha Nam, Vinh Phuc Competitive 08-08-2017
Khu Vực Hà Nội, Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng Phòng Khách Hàng Ha Noi, Ninh Binh, Yen Bai Competitive 08-08-2017
Quảng Trị - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Quang Tri Competitive 08-08-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Truyền Thông Ha Noi Competitive 08-08-2017
Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 08-08-2017
Ninh Thuận - Giao Dịch Viên Ninh Thuan Competitive 08-08-2017
HO-Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Hệ Thống&Chính Sách Ha Noi Competitive 08-08-2017
HN (CN Xuân Mai), Kon Tum - CV Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo KV Phía B Ha Noi Competitive 08-08-2017
PGD Lớn Cầu Giấy - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên, Giao Dịch Viên & Lái Xe Hai Phong Competitive 08-08-2017
Hà Nội - Phòng Giao Dịch Lớn Thường Tín - Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 08-08-2017
Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bac Giang, Lao Cai, Phu Tho Competitive 08-08-2017
HO - Phó Giám Đốc Khối Kiêm Trưởng Phòng NCCL Và PTKT Ha Noi Competitive 08-08-2017
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 08-08-2017
HO - Khối Nghiên Cứu Chiến Lược & QHKDQT – CV Ban Quan Hệ Quốc Tế Ha Noi Competitive 08-08-2017
Khối Ngân Hàng Bưu Điện - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Ha Noi Competitive 08-08-2017
HO - CN Xuân Mai - Tổ Trưởng Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 08-08-2017
Hà Nội (Sơn Tây)- Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Ha Noi Competitive 08-08-2017
HO - Khối KH Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Hệ Thống & Chính Sách Ha Noi Competitive 07-08-2017
Khánh Hòa - Chuyên Viên KH Doanh Nghiệp, Chuyên Viên KH Cá Nhân Khanh Hoa Competitive 07-08-2017
HO - Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Ha Noi Competitive 07-08-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Java Ha Noi Competitive 05-08-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động - Dịch vụ - 04/2017 Ha Noi Competitive 05-08-2017
Hà Nội (Thường Tín - Đông Anh), Kon Tum, Vĩnh Phúc - Chuyên viên Thẩm định Tài sản đảm bảo khu vực phía Bắc Ha Noi, Kon Tum Competitive 05-08-2017
Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận - Trưởng Phòng khách hàng Ninh Thuan, Quang Binh, Quang Nam Competitive 05-08-2017
Thái Bình, Ninh Bình - Trưởng Phòng khách hàng Ninh Binh, Thai Binh Competitive 05-08-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Ha Noi Competitive 02-08-2017
Ninh Thuận - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ninh Thuan Competitive 02-08-2017
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Ninh Binh Competitive 02-08-2017
Hà Nội ( Sơn Tây) - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 02-08-2017
HO - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và phân tích kinh tế Ha Noi Competitive 01-08-2017
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 01-08-2017
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Nam Dinh Competitive 01-08-2017
HO - Khối Văn phòng - Phó phòng PR phụ trách Thương hiệu Ha Noi Competitive 01-08-2017
Hà Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Ha Giang, Ha Nam, Vinh Phuc Competitive 01-08-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Phó Giám Đốc Khối Phụ Trách Quản lý rủi ro Ha Noi Competitive 01-08-2017
Khu vực Hà Nội (Chi nhánh Thăng Long), Ninh Bình - Phó trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ Ha Noi, Ninh Binh Competitive 01-08-2017
Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Phát triển ứng dụng - 05/2017 Ha Noi Competitive 01-08-2017
Cao Bằng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Cao Bang Competitive 01-08-2017
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Phòng Kiểm toán tín dụng Ha Noi Competitive 01-08-2017
Quảng Bình - Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Phòng Giám sát hoạt động Quang Binh Competitive 01-08-2017
Khu vực Hà Nội - Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch lớn Ha Noi Competitive 01-08-2017
Quảng Trị - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh Quang Tri Competitive 01-08-2017
Khu vực Hà Nội, Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng phòng Khách hàng Ha Noi, Ninh Binh, Yen Bai Competitive 01-08-2017
Khối Ngân hàng Bưu điện - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Ha Noi Competitive 01-08-2017
Lâm Đồng - Trưởng Quỹ Lam Dong Competitive 01-08-2017
Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ - Giám đốc Phòng giao dịch Bac Giang, Lao Cai, Phu Tho Competitive 31-07-2017
Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên - Tuyển dụng các vị trí Phòng giao dịch Bưu điện Ha Noi Competitive 29-07-2017
Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Bac Can, Dien Bien, Lao Cai Competitive 29-07-2017
Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Binh Thuan, Gia Lai, Khanh Hoa Competitive 29-07-2017
Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Nghe An, Quang Ninh, Thai Nguyen Competitive 29-07-2017
Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lang Son, Phu Tho, Tuyen Quang Competitive 29-07-2017
Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ha Nam, Hai Duong, Ninh Binh Competitive 29-07-2017
Ninh Bình, Yên Bái, Kon Tum - Giám đốc Phòng giao dịch Kon Tum, Ninh Binh, Yen Bai Competitive 26-07-2017
Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Kon Tum Competitive 26-07-2017
Khu vực Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Thường Tín - Giao dịch viên Ha Noi Competitive 24-07-2017
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Vinh Phuc Competitive 23-07-2017
Hải Phòng - Phòng giao dịch bưu điện Thủy Nguyên, Kiến An, An Dương, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Cát Hải - Tuyển dụng các vị trí Hai Phong Competitive 23-07-2017
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên & Lái xe Hai Phong Competitive 23-07-2017
Hải Phòng - Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện nâng cấp Thủy Nguyên, Cát Hải Hai Phong Competitive 23-07-2017
Đà Nẵng - Giao dịch viên Da Nang Competitive 22-07-2017
HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế Ha Noi Competitive 22-07-2017
HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Ha Noi Competitive 22-07-2017
TOÀN QUỐC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Hung Yen, Ha Nam, Dien Bien Competitive 19-07-2017
Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng & Giao dịch viên Hoa Binh Competitive 19-07-2017
TOÀN QUỐC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Binh Dinh, Dong Nai, Vinh Long Competitive 19-07-2017
Toàn Quốc - Chuyên Viên Kinh doanh Ví Việt Tại Chi Nhánh Can Tho, Phu Tho, Thai Nguyen Competitive 19-07-2017
TOÀN QUÔC - Chuyên viên Kinh doanh Ví Việt tại Chi nhánh Son La, T. Thien Hue, Ha Tinh Competitive 19-07-2017

About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Message from LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: