1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Location: Tầng 3, Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

Field of operations: Joint Stock

Jobs active (62)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hồ Chí Minh (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh (New) Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Chuyên viên chính Chính sách và Kiểm soát văn bản - Khối QTN Nhân Lực Ha Noi Competitive 25-05-2017
Nhân viên Vận hành và đối soát Bảo hiểm Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên viên Thúc đẩy bán Bảo hiểm nhân thọ Ha Noi Competitive 25-05-2017
Nhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng - Dự án LiveBank Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Competitive 25-05-2017
Trưởng Nhóm Phát Triển Kinh Doanh Dự Án Live Bank Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Dự Án - Dự Án Digital Bank Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên Viên Chính Phát Triển Kinh Doanh - Dự Án Digital Savings Ha Noi Competitive 25-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Chuyên viên Thanh toán đối soát thẻ - Khối Vận hành Ha Noi Competitive 25-05-2017
NHÂN VIÊN /CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI VÀ NGOẠI HỐI Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 25-05-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Chuyên viên\ Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Chuyên viên\ Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Chuyên Viên Chính Quản Trị Rủi Ro Vận Hành Ha Noi Competitive 24-05-2017
Brand Manager - Trưởng Nhóm Marketing Sản Phẩm Ha Noi Competitive 24-05-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng - Dự Án Livebank Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Competitive 24-05-2017
Giao Dịch Viên - Cần Thơ Can Tho 6 Tr - 8 Tr VND 16-05-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Giao Dịch Viên - KV Miền Nam Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 12-05-2017
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV PHÍA NAM Ho Chi Minh, Can Tho 7 Tr - 15 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Miền Nam – Khối Tài Chính Ho Chi Minh Competitive 24-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Chuyên Viên Văn Thư – Văn Phòng (Hội Sở) Ha Noi Competitive 27-04-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 25-05-2017
Kiểm Soát Viên Giao Dịch Tại TPBank Dak Lak DakLak 8 Tr - 12 Tr VND 25-05-2017
Giao Dịch Viên Tại TPBank Dak Lak DakLak 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong 6 Tr - 8 Tr VND 21-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản (Hội Sở) Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 04-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Thông Tin Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 19-05-2017
Nhân Viên Kế Hoạch & Phân Tích Tài Chính Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 19-05-2017
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Đối Tác Nhân Sự Ha Noi, Ho Chi Minh 8 Tr - 13 Tr VND 19-04-2017
Chuyên Viên Bộ Phận Kiểm Soát Văn Bản Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 19-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý Ha Noi 8 Tr - 20 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Thu Hồi Và Xử Lý Nợ Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 19-05-2017
Kiểm Toán Viên/ Kiểm Toán Viên Cao Cấp Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 03-05-2017
Trưởng Nhóm Vận Hành Ứng Dụng Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính An Ninh Bảo Mật Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Cơ Sở Dữ Liệu Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ & Kiểm Thử Ha Noi Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Phần Mềm Ứng Dụng Ha Noi Competitive 19-05-2017
Lập Trình Viên PAYGATE Ha Noi Competitive 19-05-2017
Lập Trình Viên MPOS Ha Noi Competitive 19-05-2017
Lập Trình Viên Ha Noi Competitive 19-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
Chuyên Viên Kiểm Soát Sau (Hội Sở) Ha Noi Competitive 19-05-2017
Cộng Tác Viên Giao Nhận Ho Chi Minh Competitive 19-05-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 18-04-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 8 Tr - 15 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 13-05-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 8 Tr - 15 Tr VND 04-05-2017
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Can Tho, Kien Giang 15 Tr - 25 Tr VND 28-04-2017
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Nha Trang Khanh Hoa 15 Tr - 25 Tr VND 23-05-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Can Tho, Dong Nai 8 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Miền Tây Can Tho, An Giang, Kien Giang 6 Tr - 8 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 09-05-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 7 Tr - 15 Tr VND 04-05-2017
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tp HCM Ho Chi Minh 7 Tr - 15 Tr VND 01-05-2017

About us

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng công ty tái bảo hiểm Quốc gia Vinare và một số cổ đông khác.
Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức đứng đầu các lĩnh vực hoạt động tương ứng của mình sẽ cho TienPhongBank các ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính. Đây là các yếu tố quan trọng đảm bảo cho một ngân hàng hiện đại có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng an toàn tiện lợi nhằm mang lại cuộc sống tài chính dễ dàng hơn cho khách hàng.

TiênPhongBank là ngân hàng triển khai internet banking và hệ thống ATM kết nối với mạng Smartlink trong thời gian ngắn nhất sau khi có giấy phép họat động. Cùng với những chiến lược phát triển về sản phẩm và khách hàng mang tính bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và chiến lược quản trị hiện đại, TiênPhongBank vẫn giữ vững định hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Trong chiến lược nhân sự, TiênPhongBank đã và đang xây dựng một môi trường làm việc đề cao sự tôn trọng cá nhân, tinh thần đồng đội và tinh thần sáng tạo, đổi mới và dân chủ. TienPhongBank mong muốn tuyển dụng các ứng viên đề cao môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả

Các họat động nội bộ của TiênPhongBank có thể tham khảo tại trang web:
www.u2b.com.vn
Hiện tại Ngân hàng Tiên Phòng đang mở gần 300 cơ hội nghề nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại http://tpb.com.vn/tuyendung

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: