1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Location: Tầng 3, Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

Field of operations: Joint Stock

69 followers

Jobs active (71)

Job Title Location Salary Updated
Kiểm Soát Viên Giao Dịch (làm việc tại Dĩ An) (New) Binh Duong 8 Tr - 12 Tr VND 20-09-2017
Kiểm Soát Viên Hỗ Trợ Tín Dụng (làm việc tại Dĩ An) (New) Binh Duong 10 Tr - 14 Tr VND 20-09-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Miền Nam (New) Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 20-09-2017
Cộng Tác Viên Giao Nhận Ho Chi Minh Competitive 20-09-2017
Chuyên viên Tái thẩm định Tín dụng KHCN - Khối Tín dụng Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 20-09-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân - Cần Thơ Can Tho, An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 19-09-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Miền Nam Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 6 Tr - 10 Tr VND 19-09-2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Phòng Collection - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang 5 Tr - 10 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 10 Tr VND 16-09-2017
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Dành Cho Sinh Viên Mới Ra Trường) Ho Chi Minh Competitive 16-09-2017
Giao Dịch Viên - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 7 Tr VND 15-09-2017
Kiểm Toán Viên Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 15-09-2017
Chuyên Viên - Phòng Xử Lý Nợ - Khối Pháp Chế Và Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 15-09-2017
Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng cá nhân Ho Chi Minh Competitive 15-09-2017
Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng cá nhân - Làm việc tại Thủ Dầu Một, Dĩ An Binh Duong 8 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng doanh nghiệp - Làm việc tại Thủ Dầu Một, Dĩ An Binh Duong 8 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO VAY MUA Ô TÔ (QUẬN 5, QUẬN 7, TÂN BÌNH) Ho Chi Minh 10 Tr - 20 Tr VND 15-09-2017
Chuyên viên chính Mua sắm tập trung (Hội sở) Ha Noi Competitive 15-09-2017
Cộng tác viên nhập liệu - Phòng Mô hình Rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Cộng tác viên - Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực Ho Chi Minh Competitive 14-09-2017
Cộng tác viên - Phòng Quản trị rủi ro vận hành - Khối Quản trị Rủi ron trị Rủi ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên Viên Chính - Phòng Mô Hình Rủi Ro - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên viên cao cấp Quản trị Rủi ro Vận hành, phụ trách xây dựng khung QTRR gian lận - Phòng Quản trị rủi ro vận hành - Khối Quản trị Rủi ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên Viên - Trung Tâm Giám Sát Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Quản Trị Rủi Ro Thị Trường - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên viên - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên gia phê duyệt tín dụng - Khối Tín dụng Ho Chi Minh Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử - Khối Công nghệ Thông tin Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng - Khối Tín dụng Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Tín dụng Ho Chi Minh, Ha Noi, Binh Duong Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Giám sát hàng hóa thế chấp - Trung tâm Thẩm định Tài sản Bảo đảm - Khối Tín dụng Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 14-09-2017
Nhân viên Tái thẩm định Tín dụng KHDN - Khối Tín dụng Ho Chi Minh Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Tái thẩm định Tín dụng KHDN - Khối Tín dụng Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 14-09-2017
Nhân viên/Chuyên viên Quản trị thông tin khách hàng - Khối Tài chính Ha Noi Competitive 14-09-2017
Nhân viên/Chuyên viên Quản lý ngân sách - Khối Tài chính Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên viên đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 14-09-2017
Chuyên Viên\ Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 14-09-2017
Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển Kinh doanh - Dự án Digital Bank - Khối Ngân hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 14-09-2017
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ DỰ ÁN - PHÒNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH - KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN Ho Chi Minh Competitive 14-09-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân - Miền Nam Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai Competitive 14-09-2017
Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thanh toán điện tử - Phòng Phát triển Sản phẩm Ebank - Khối Ngân hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 14-09-2017
CỘNG TÁC VIÊN - PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM EBANK - KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN Ha Noi Competitive 14-09-2017
Chuyên Viên \ Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 13-09-2017
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 6 Tr - 8 Tr VND 13-09-2017
CV/CVC Thanh Toán Quốc Tế (Mảng TTTM Và Chuyển Tiền) Ha Noi Competitive 12-09-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Trung Tâm Bán HCM Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khối Bán Trực Tiếp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 10-09-2017
Chuyên Viên Kiểm Soát Sau (TP Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh Competitive 10-09-2017
Nhân Viên Phát Hành Thẻ Ha Noi Competitive 09-09-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Kỹ Thuật ATM/VTM Ha Noi Competitive 09-09-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Call Center Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 8 Tr VND 09-09-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Kinh Doanh - Trung Tâm Kinh Doanh Sản Phẩm Đặc Biệt Ha Noi Competitive 06-09-2017
Trưởng Nhóm Khách Hàng Cá Nhân - Khối Bán Trực Tiếp Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang 12 Tr - 18 Tr VND 01-09-2017
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khối Bán Trực Tiếp Ho Chi Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 01-09-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khối Bán Trực Tiếp Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang 7 Tr - 12 Tr VND 01-09-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 28-08-2017
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Fresher) - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 27-08-2017
Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ - Phòng Quản Lý Bán Hàng Và Phân Tích Kinh Doanh - Khối NHCN Ho Chi Minh Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Vận Hành - Phòng Vận Hành Ứng Dụng - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi Competitive 26-08-2017
Lập Trình Viên Paygate - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ - Phòng Quản Lý Bán Hàng Và Phân Tích Kinh Doanh - Khối NHCN Ha Noi Competitive 26-08-2017
IT Auditor - Kiểm Toán Viên Cao Cấp Công Nghệ Thông Tin Ha Noi Competitive 26-08-2017
Trưởng Phòng - Phòng Tố Tụng - Khối Pháp Chế Và Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro Vận Hành, Phụ Trách Xây Dựng Khung Qtrr Gian Lận - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 26-08-2017
Trưởng/Phó Phòng Đối Tác Nhân Sự - Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Phụ Trách Nhân Sự Cho Công Ty Tài Chính Và Dự Án Ngân Hàng Số) Ho Chi Minh Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Phát Triển Kinh Doanh - Dự Án Digital Savings Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Chính - Phòng Pháp Chế - Khối Pháp Chế Và Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Chính Điều Phối Đào Tạo Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Dự Án - Dự Án Digital Bank Ha Noi Competitive 26-08-2017
Chuyên Viên - Phòng Phân Tích Nghiệp Vụ Và Kiểm Thử - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi Competitive 26-08-2017
Cộng Tác Viên - Phòng Quản Trị Rủi Ro Vận Hành - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 26-08-2017

About us

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng công ty tái bảo hiểm Quốc gia Vinare và một số cổ đông khác.
Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức đứng đầu các lĩnh vực hoạt động tương ứng của mình sẽ cho TienPhongBank các ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính. Đây là các yếu tố quan trọng đảm bảo cho một ngân hàng hiện đại có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng an toàn tiện lợi nhằm mang lại cuộc sống tài chính dễ dàng hơn cho khách hàng.

TiênPhongBank là ngân hàng triển khai internet banking và hệ thống ATM kết nối với mạng Smartlink trong thời gian ngắn nhất sau khi có giấy phép họat động. Cùng với những chiến lược phát triển về sản phẩm và khách hàng mang tính bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và chiến lược quản trị hiện đại, TiênPhongBank vẫn giữ vững định hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Trong chiến lược nhân sự, TiênPhongBank đã và đang xây dựng một môi trường làm việc đề cao sự tôn trọng cá nhân, tinh thần đồng đội và tinh thần sáng tạo, đổi mới và dân chủ. TienPhongBank mong muốn tuyển dụng các ứng viên đề cao môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả

Các họat động nội bộ của TiênPhongBank có thể tham khảo tại trang web:
www.u2b.com.vn
Hiện tại Ngân hàng Tiên Phòng đang mở gần 300 cơ hội nghề nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại http://tpb.com.vn/tuyendung

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: