1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Location: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Field of operations: Joint StockWebsite: www.mbbank.com.vn

Jobs active (20)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên Viên Bộ Phận Ngân Hàng Thực Hành - Trung Tâm Đào Tạo Ha Noi Competitive 25-04-2017
Chuyên Viên Triển Khai Đào Tạo - Trung Tâm Đào Tạo Ha Noi Competitive 25-04-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Lớn - Toàn Hệ Thống Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh Competitive 26-04-2017
Chuyên Viên Tài Trợ Chuyên Biệt - Khối Khách Hàng Lớn - Hội Sở Ha Noi Competitive 26-04-2017
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Lớn - Hội Sở Ha Noi Competitive 26-04-2017

About us

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, MB có nhu tuyển dụng CBQL cho các đơn vị trên toàn hệ thống, cụ thể như sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: