1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Location: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Field of operations: Joint StockWebsite: www.mbbank.com.vn

Jobs active (25)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên Viên Bộ Phận Ngân Hàng Thực Hành - Trung Tâm Đào Tạo Ha Noi Competitive 25-06-2017
Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Ha Noi Competitive 23-06-2017
Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Ha Noi Competitive 22-06-2017
Chuyên Gia Kiến Trúc Giải Pháp - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi Competitive 21-06-2017
Chuyên Viên Quản Trị Máy Chủ Ha Noi Competitive 21-06-2017
Chuyên Viên Cao Cấp An Ninh Mạng Ha Noi Competitive 21-06-2017
Chuyên viên Cao Cấp Quản trị Cơ Sở Dữ liệu - Khối Công Nghệ Thông tin Ha Noi Competitive 21-06-2017
Chuyên Viên Khai Thác Kinh Doanh Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Xử Lý Tranh Chấp - Phòng Pháp Chế Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Lớn - Hội Sở Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Vốn Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Khối Khách Hàng Lớn - Hội Sở Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Tài Trợ Chuyên Biệt - Khối Khách Hàng Lớn - Hội Sở Ha Noi Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Thẻ - Trung Tâm Thẻ - Khối KHCN Ho Chi Minh Competitive 19-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thẻ - Trung Tâm Thẻ Ha Noi Competitive 19-06-2017
Khố Quản Trị Rủi Ro Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 15-06-2017
RM FACTOR – Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Trên Toàn Hệ Thống Ha Noi Competitive 12-06-2017
Cơ Quan Kiểm Toán Nội Bộ Tuyển Dụng Các Vị Trí Ha Noi Competitive 10-06-2017
Chuyên Viên Giao Dịch Hàng Hóa - Khối Nguồn Vốn Và Kinh Doanh Tiền Tệ Ha Noi 6 Tr - 10 Tr VND 10-06-2017
Giám Đốc QHKH FDI Hàn Quốc (FDI Korean Customer Relationship Manager) Ha Noi Competitive 04-06-2017
CVCC/Chuyên Viên Rủi Ro Tín Dụng DN - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 31-05-2017
Chuyên Viên Mô Hình Ha Noi Competitive 31-05-2017
Chuyên Viên Kế Hoạch Chiến Lược - VP HĐQT Ha Noi Competitive 29-05-2017
Trưởng Phòng Chiến Lược - VP HĐQT Ha Noi Competitive 29-05-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ha Noi Competitive 29-05-2017

About us

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, MB có nhu tuyển dụng CBQL cho các đơn vị trên toàn hệ thống, cụ thể như sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: