T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

www.viet-styles.com.vn

Field of operations: Foreign

Description

Công ty TNHH T.M.G với 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng JOHN HENRY www.viet-styles.com.vn AINO SOFIA www.ainosofia.com

JOBS ACTIVED (3 jobs)

in T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

Nhân Viên QC/QA Ngành May Mặc

Ho Chi Minh-18-07-2014

Quản Lý Kinh Doanh

Ho Chi Minh-18-07-2014

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Ho Chi Minh-18-07-2014