T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

www.viet-styles.com.vn

Field of operations:

Description

Công ty TNHH T.M.G với 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng JOHN HENRY www.viet-styles.com.vn AINO SOFIA www.ainosofia.com

JOBS ACTIVED (2 jobs)

in T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

Nhân Viên Thiết Kế Rập

Ho Chi Minh-02-06-2015

Merchandiser

Ho Chi Minh-29-05-2015