T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

www.viet-styles.com.vn

Field of operations:

Description

Công ty TNHH T.M.G với 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng JOHN HENRY www.viet-styles.com.vn AINO SOFIA www.ainosofia.com

JOBS ACTIVED (5 jobs)

in T.M.G Co., Ltd. - John Henry Fashion

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Ho Chi Minh-13-04-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Rập

Ho Chi Minh-13-04-2015

Nhân Viên QA/QC Ngành Thời Trang

Ho Chi Minh-13-04-2015

Nhân Viên Trợ Lý Tiếng Hoa

Ha Noi, Da Nang, Can Tho-13-04-2015

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Ho Chi Minh-13-04-2015