Taisei Corporation

Location: 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà

Field of operations: Joint Venture

About us

Taisei Corporation- Công ty Xây dựng Nhật Bản cần tuyển các ứng viên có đủ khả năng vào các vị trí sau cho dự án Xây dựng và cải tạo nút giao thông Kim Liên tại Hà Nội:

We are, Taisei Corporation — Japanese Construction Corporation, looking for competent and qualified candidates to fill the following positions in our Projects — Construction and Improvement of Kim Lien Intersection