1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

Location: VP Hà Nội : Tầng 3_Số 75 Phương Mai_ Đống Đa_Hà Nội

Field of operations: Joint StockWebsite: http://careers.topica.asia

Jobs active (82)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên Viên Thiết Kế - Designer (TD1706037) Ha Noi Competitive 20-07-2017
Chuyên Viên Kỹ Thuật Phần Cứng (TD1706039) Ha Noi Competitive 20-07-2017
Cộng Tác Viên Phát Triển Tuyển Dụng (TD1706038) Ha Noi Competitive 20-07-2017
Cộng Tác Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Tín Dụng (TD1706021) Ha Noi Competitive 20-07-2017
Future Chief Architect - Kiến Trúc Sư Công Nghệ Thông Tin Tương Lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 20-07-2017
Chuyên Viên Vận Hành Và Phát Triển Khóa Học (Đà Nẵng) (TD1707010) Da Nang Competitive 20-07-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Social - Seeding (TD1707012) Ha Noi Competitive 20-07-2017
Quản Lý Trung Tâm Vận Hành Và Tuyển Dụng Giảng Viên Quốc Tế Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 20-07-2017
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni (Đà Nẵng) (TD1707017) (New) Da Nang Competitive 19-07-2017
Chuyên viên Marketing (TD1705033) Ha Noi Competitive 19-07-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1703012) Ha Noi Competitive 19-07-2017
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Thị Trường Nhân Sự Việt Nam Ha Noi Competitive 19-07-2017
Quản Lý Trung Tâm Sales (Senior Manager - 22 Future CEOs Program) (TD1 Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 19-07-2017
Chuyên Viên Telesales Quốc Tế Tương Lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 19-07-2017
Chuyên Viên Quản Lý Học Tập (Đà Nẵng) (TD1707009) Da Nang Competitive 19-07-2017
Quản Lý Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (Senior Manager - 22 Future CEOs Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 19-07-2017
[FISE] Chuyên gia Digital Marketing (New) Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
[FISE] Chuyên gia Marketing Social Network (New) Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
[FISE] Chuyên gia CopyWriter (New) Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
[FISE] Chuyên gia Google Adwords (New) Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
[FISE] Chuyên gia Marketing Facebook Ads (New) Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
Cộng tác viên Điều phối vận đơn miền Nam (HCM) (TD1707016) (New) Ho Chi Minh Competitive 18-07-2017
Cộng tác viên Nhân sự (TD1705025) Ha Noi Competitive 18-07-2017
Cộng tác viên Thư ký tuyển sinh (TD1705030) Ho Chi Minh Competitive 18-07-2017
Cộng tác viên Tuyển dụng Topica Edumall (TD1705026) Ha Noi Competitive 18-07-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Tuyển Dụng Thái Lan (TD1706032) Ha Noi Competitive 18-07-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Native (Thu Nhập 12 - 32 Triệu) Ha Noi 12 Tr - 32 Tr VND 18-07-2017
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng (TD1706035) Ha Noi Competitive 18-07-2017
Cộng Tác Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Marketing Online Ha Noi Competitive 18-07-2017
Quản Lý Trung Tâm Marketing (Senior Manager - 22 Future CEOs Program) Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 18-07-2017
Quản Lý Trung Tâm PR - Branding Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 18-07-2017
Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống (TD1707015) Ha Noi Competitive 17-07-2017
Cộng tác viên Vận hành hệ thống (TD1707014) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 17-07-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Nội bộ Quốc tế Tương lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 17-07-2017
Cộng Tác Viên Hạch Toán Kế Toán (TD1706031) Ha Noi Competitive 17-07-2017
Cộng Tác Viên Phân Tích Tài Chính (TD1706030) Ha Noi Competitive 17-07-2017
Chuyên Viên Online Marketing - Trung Tâm Thu Hút Nhân Tài Ha Noi Competitive 17-07-2017
[FISE] Trợ Lý Dự Án Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 16-07-2017
[FISE] Chuyên Viên Hành Chính Tổng Hợp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 16-07-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Quốc tế Tương lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 16-07-2017
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH - TOPICA UNI (THU NHẬP 10 - 30 TRIỆU) Ho Chi Minh 10 Tr - 30 Tr VND 15-07-2017
Chuyên Viên Quản Trị Giảng Viên Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 15-07-2017
Chuyên Viên Quản Trị Và Phát Triển Chất Lượng Giảng Viên Ha Noi, Ho Chi Minh 5 Tr - 7 Tr VND 15-07-2017
Cộng tác viên Trực giảng (TD1706042) Ha Noi Competitive 15-07-2017
Lái Xe Cho Phó Tổng Giám Đốc (TD1707013) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 14-07-2017
Chuyên viên Vận hành lớp học (TD1705022) Ha Noi Competitive 14-07-2017
Chuyên Viên Vận Hành Đào Tạo Ha Noi Competitive 14-07-2017
Chuyên Viên Tư vấn Tuyển Sinh Cao Cấp Ha Noi Competitive 14-07-2017
CTV Phân Tích Nghiệp Vụ Hệ Thống Và Chăm Sóc Khách Hàng Nội Bộ Ha Noi Competitive 14-07-2017
Chuyên Viên Vận Hành Và Phát Triển Thương Hiệu Edumall (TD1707002) Ha Noi Competitive 14-07-2017
Cộng Tác Viên Online Marketing (TD1707003) Ha Noi Competitive 14-07-2017
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Dự Án Saleslab (TD1707004) Ha Noi Competitive 14-07-2017
Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Lực Ha Noi Competitive 13-07-2017
Kỹ sư Quản trị hệ thống (TD1706020) Ha Noi Competitive 12-07-2017
Chuyên viên quay, dựng film (Editor) (TD1706019) Ha Noi Competitive 12-07-2017
Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển học liệu (TD1706018) Ha Noi Competitive 12-07-2017
Trợ lý Giám đốc (TD1706028) Ha Noi Competitive 12-07-2017
Chuyên viên Trợ lý Marketing(TD1706027) Ha Noi Competitive 12-07-2017
Chuyên viên Quản lý Học tập Topica Ivy (TD1705019) Ha Noi Competitive 11-07-2017
Chuyên viên Online Marketing (TD1705020) Ha Noi Competitive 11-07-2017
Chuyên gia Vận hành hệ thống Quốc tế Tương lai Ha Noi Competitive 11-07-2017
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native VIP (HCM) (TD1703025) Ho Chi Minh 12 Tr - 32 Tr VND 10-07-2017
Cộng Tác Viên Telesale (TD1704013) Ha Noi Competitive 09-07-2017
Cộng Tác Viên Điều Phối Hành Chính - Nhân Sự (TD1705011) Ha Noi Competitive 08-07-2017
Cộng Tác Viên Tư Vấn Tuyển Sinh (TD1705034) Ha Noi Competitive 07-07-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự (TD1706011) Ha Noi Competitive 06-07-2017
Chương trình Tuyển dụng Chuyên gia Lập trình quốc tế tương lai Ha Noi Competitive 05-07-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng (TD1703010) Ha Noi Competitive 05-07-2017
Cộng Tác Viên Sát Hạch Chất Lượng Giảng Viên Quốc Tế (Part - Time) Ha Noi Competitive 04-07-2017
Advisor (Vietnamese - Thai) (TD1705001) Ha Noi Competitive 03-07-2017
Cộng Tác Viên Lễ Tân (TD1705056) Ha Noi Competitive 30-06-2017
Chuyên viên Dự án Branding (TD1705053) Ha Noi Competitive 30-06-2017
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (TD1705054) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 30-06-2017
Cộng tác viên Truyền thông và Thương hiệu (TD1705049) Ha Noi Competitive 26-06-2017
Cộng Tác Viên Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ Nội Bộ (HCM) (TD1704028) Ho Chi Minh Competitive 25-06-2017
Cộng tác viên Khai thác thông tin Khách hàng (HCM) (TD1705047) Ho Chi Minh Competitive 25-06-2017
Cộng tác viên Pháp chế (TD1705048) Ha Noi Competitive 25-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Uni (Thu Nhập 8 - 15 Triệu) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 24-06-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Quốc Tế (TD1704027) Ha Noi Competitive 23-06-2017
Cộng tác viên Quản trị Hệ thống Dịch vụ Nội bộ (HN) (TD1705040) Ha Noi Competitive 22-06-2017
Cộng tác viên Telesale (TD1705036) Ha Noi Competitive 22-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Ha Noi 6 Tr - 13 Tr VND 21-06-2017

About us

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA hiện có hơn 1400+ nhân viên toàn thời gian, 1000+ giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao với hơn 1000+ Giảng viên doanh nhân và 6300 Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt.

TOPICA NATIVE là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển ứng dụng luyện nói tiếng Anh online qua Google Glass. Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày từ 8 giờ đến 24 giờ với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Học viên được bắt đầu ngay với lộ trình học của riêng mình, không phải chờ mở lớp.

TOPICA IVY là chuỗi sản phẩm công nghệ giáo dục cao cấp của Topica dựa trên nền tảng hợp tác với các tổ chức danh tiếng, các trường Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Topica IVY: TOPICA Founder Institute, TOPICA IVY English, TOPICA Executive và TOPICA Professional được sáng lập nhằm đào tạo các nhà doanh nhân và lãnh đạo toàn cầu.

TOPICA Founder Institute (TFI) là Accelerator duy nhất tại VN có học viên gọi vốn thành công hàng triệu USD: Appota và HSP Yton. Mentors của chương trình hầu hết là các Quỹ (CyberAgent Ventures, IDG Ventures…) và Founder thành đạt (VNG, Vatgia, VietnamWorks…). TFI là thành viên của Mạng lưới Founder Institute toàn cầu, sáng lập tại Silicon Valley, có chi nhánh tại 41 nước.

• Giới thiệu TOPICA http://www.youtube.com/user/TOPICAVIETNAM

• Các thông tin khác về hoạt động của TOPICA: http://topica.edu.vn

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: