1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

Location: VP Hà Nội : Tầng 3_Số 75 Phương Mai_ Đống Đa_Hà Nội

Field of operations: Joint StockWebsite: http://careers.topica.asia

Jobs active (99)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên viên Giám sát Tài chính (TD1705050) (New) Ha Noi Competitive 27-05-2017
Cộng tác viên Truyền thông và Thương hiệu (TD1705049) (New) Ha Noi Competitive 27-05-2017
Cộng tác viên Khai thác thông tin Khách hàng (HCM) (TD1705047) Ho Chi Minh Competitive 26-05-2017
Cộng tác viên Quản trị kế hoạch hoạt động hệ thống (TD1705046) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng tác viên Pháp chế (TD1705048) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng tác viên Khảo thí chất lượng Giảng viên quốc tế (TD1705045) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 26-05-2017
Cộng tác viên Tài chính (TD1705044) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Chuyên viên Hành chính Văn phòng (TD1705043) Ha Noi Competitive 24-05-2017
Chuyên viên Digital Marketing (TD1705042) Ha Noi Competitive 24-05-2017
CHUYÊN GIA MARKETING QUỐC TẾ TƯƠNG LAI Ha Noi, Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Cộng tác viên Quản trị Hệ thống Dịch vụ Nội bộ (HN) (TD1705040) Ha Noi Competitive 23-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Giảng Viên Edumall (TD1705039) Ha Noi Competitive 23-05-2017
Cộng tác viên Telesale (TD1705036) Ha Noi Competitive 23-05-2017
Cộng tác viên nghiên cứu và phát triển thị trường Giảng viên quốc tế Ha Noi Competitive 26-05-2017
Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo Giảng viên quốc tế (TD1705035) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường Giảng viên quốc tế Ha Noi Competitive 26-05-2017
Tư vấn Tuyển sinh (TD1705034) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Chuyên viên Marketing (TD1705033) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1703012) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng tác viên Quản trị và Phân tích dữ liệu (TD1703031) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 25-05-2017
Cộng tác viên Thư ký tuyển sinh (TD1705030) Ha Noi, Ho Chi Minh 3 Tr - 5 Tr VND 25-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica Uni (Đà Nẵng) (TD1705029) Da Nang 7 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Cộng Tác Viên Trực Giảng (TD1705028) Ha Noi Competitive 25-05-2017
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TƯƠNG LAI (FISE) Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 25-05-2017
Cộng tác viên Tuyển dụng Topica Edumall (TD1705026) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Cộng tác viên Nhân sự (TD1705025) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Nội bộ Quốc tế Tương lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 24-05-2017
Chuyên viên Phân tích Tài chính (TD1705023) Ha Noi Competitive 24-05-2017
Chương Trình Tuyển Dụng 12 CFO Tương Lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 29-05-2017
Chuyên viên Vận hành lớp học (TD1705022) Ha Noi Competitive 28-05-2017
Chuyên viên Phát triển khảo thí chất lượng Giảng viên Quốc tế Ha Noi Competitive 28-05-2017
Chuyên viên Online Marketing (TD1705020) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên viên Quản lý Học tập Topica Ivy (TD1705019) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên viên Quản lý Học tập (HCM) (TD1705018) Ho Chi Minh Competitive 25-05-2017
Chuyên gia Vận hành hệ thống Quốc tế Tương lai Ha Noi Competitive 25-05-2017
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native VIP (HCM) (TD1703025) Ho Chi Minh 12 Tr - 32 Tr VND 24-05-2017
Chuyên viên Hành chính Tổng hợp (Hà Nội) (TD1705015) Ha Noi 4 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Chương trình Tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall (HCM) Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Chương trình Tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall (HN) Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Quốc tế Tương lai Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 24-05-2017
Cộng Tác Viên Telesale (TD1704013) Ha Noi Competitive 23-05-2017
Cộng Tác Viên Điều Phối Hành Chính - Nhân Sự (TD1705011) Ha Noi Competitive 29-05-2017
Cộng Tác Viên Công Tác Sinh Viên (TD1705010) Ha Noi Competitive 28-05-2017
Chuyên Viên Công Tác Sinh Viên (TD1705009) Ha Noi Competitive 28-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (TD1705008) Ha Noi Competitive 28-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Lớp Học Trực Tuyến (TD1705007) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng Tác Viên Hành Chính - Nhân Sự Topica Edumall (TD1705006) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Học Tập Topica Uni (TD1705005) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Cộng Tác Viên Marketing Song Ngữ Việt - Thái (TD1705004) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Khách Hàng (TD1705003) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Cộng Tác Viên Sát Hạch Chất Lượng Giảng Viên Quốc Tế (Part - Time) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Advisor (Vietnamese - Thai) (TD1705001) Ha Noi Competitive 24-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Native (Thu Nhập 12 - 32 Triệu) Ha Noi 12 Tr - 32 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên Hành Chính Tổng Hợp (HCM) (TD1704031) Ho Chi Minh 4 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên Vận Hành Và Phát Triển Khóa Học (HCM) (TD1704030) Ho Chi Minh Competitive 26-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự (TD1704029) Ha Noi Competitive 26-05-2017
Trợ Lý Hành Chính (TD1704026) Ha Noi Competitive 25-05-2017
Cộng Tác Viên Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ Nội Bộ (HCM) (TD1704028) Ho Chi Minh Competitive 25-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Uni (Thu Nhập 8 - 15 Triệu) Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Quốc Tế (TD1704027) Ha Noi Competitive 23-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Ha Noi 6 Tr - 13 Tr VND 21-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Lực (TD1704023) Ha Noi Competitive 18-05-2017
Chuyên Viên Thư Ký Tuyển Sinh (TD1704022) Ha Noi Competitive 16-05-2017
Chương Trình Tuyển Dụng 22CEO Tương Lai Đông Nam Á Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Competitive 15-05-2017
Cộng Tác Viên Lễ Tân (HCM) (TD1704019) Ho Chi Minh Competitive 14-05-2017
Quản Trị Viên Tài Chính (TD1704017) Ha Noi Competitive 13-05-2017
Chuyên Viên Marketing Online (TD1704015) Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 12-05-2017
Chuyên Viên Phát Triển Học Liệu (TD1704012) Ha Noi Competitive 10-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1704011) Ha Noi Competitive 10-05-2017
Cộng Tác Viên Phát Triển Nguồn Tuyển Dụng (TD1702013) Ha Noi Competitive 09-05-2017
Lái Xe Cho Phó Tổng Giám Đốc Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 07-05-2017
Cộng Tác Viên Quỹ (TD1704008) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 04-05-2017
Chuyên Viên Quỹ (TD1704007) Ha Noi Competitive 04-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Đào Tạo Giảng Viên Quốc Tế (Part-Time) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 04-05-2017
Cộng Tác Viên Thanh Toán (TD1704005) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 03-05-2017
Chuyên Viên Thanh Toán (TD1704004) Ha Noi Competitive 03-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giảng Viên (TD1704002) Ha Noi Competitive 02-05-2017
Trợ Lý Dự Án (TD1704001) Ha Noi Competitive 02-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Và Phát Triển Chất Lượng Giảng Viên (TD1703036) Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 30-04-2017
Tuyển 10 Full-Stack Developers (TD1703035) Ha Noi 13,2 Tr - 33 Tr VND 30-04-2017
Tuyển 15 Lập Trình Viên (TD1703034) Ha Noi 11 Tr - 22 Tr VND 29-04-2017
Tuyển 05 Senior Developers (TD1703033) Ha Noi 22 Tr - 33 Tr VND 29-04-2017
Cộng Tác Viên Khai Thác Và Phát Triển Thị Trường Giảng Viên Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 29-05-2017
Chuyên Viên Hợp Tác Giảng Viên (TD1703028) Ha Noi Competitive 27-05-2017
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng (TD1703026) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 27-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Lớp Học Trực Tuyến VIP (TD1703023) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Kỹ Thuật Lớp Học Trực Tuyến (TD1703022) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Lớp Học Trực Tuyến (TD1703018) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Học Tập (TD1703015) Ha Noi Competitive 16-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1703012) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 13-05-2017
Cộng Tác Viên Phát Triển Học Liệu (TD1703011) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 13-05-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 09-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica Edumall (TD1702022) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 07-05-2017
Lễ Tân (TD1703005) Ha Noi Competitive 02-05-2017
Cộng Tác Viên Hành Chính Tổng Hợp (TD1702015) Ha Noi 3 Tr - 5 Tr VND 02-05-2017
Chuyên Viên Vận Hành Đào Tạo (TD1703004) Ho Chi Minh Competitive 02-05-2017
Chuyên Viên Khảo Sát Thị Trường (HCM) (TD1703003) Ho Chi Minh Competitive 02-05-2017
Cộng Tác Viên Hợp Tác Và Phát Triển Giảng Viên (TD1703002) Ha Noi Competitive 01-05-2017
Chuyên Viên Tài Chính Tổng Hợp (TD1703001) Ha Noi Competitive 01-05-2017

About us

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA hiện có hơn 1400+ nhân viên toàn thời gian, 1000+ giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao với hơn 1000+ Giảng viên doanh nhân và 6300 Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt.

TOPICA NATIVE là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển ứng dụng luyện nói tiếng Anh online qua Google Glass. Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày từ 8 giờ đến 24 giờ với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Học viên được bắt đầu ngay với lộ trình học của riêng mình, không phải chờ mở lớp.

TOPICA IVY là chuỗi sản phẩm công nghệ giáo dục cao cấp của Topica dựa trên nền tảng hợp tác với các tổ chức danh tiếng, các trường Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Topica IVY: TOPICA Founder Institute, TOPICA IVY English, TOPICA Executive và TOPICA Professional được sáng lập nhằm đào tạo các nhà doanh nhân và lãnh đạo toàn cầu.

TOPICA Founder Institute (TFI) là Accelerator duy nhất tại VN có học viên gọi vốn thành công hàng triệu USD: Appota và HSP Yton. Mentors của chương trình hầu hết là các Quỹ (CyberAgent Ventures, IDG Ventures…) và Founder thành đạt (VNG, Vatgia, VietnamWorks…). TFI là thành viên của Mạng lưới Founder Institute toàn cầu, sáng lập tại Silicon Valley, có chi nhánh tại 41 nước.

• Giới thiệu TOPICA http://www.youtube.com/user/TOPICAVIETNAM

• Các thông tin khác về hoạt động của TOPICA: http://topica.edu.vn

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: