In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 19,438 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 19,438 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template KỸ SƯ ĐIỆN ( Process, quality control, maintenance..) - Engineer in electrical engineering

Phan Thương

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Today Thông tin cá nhân Họ & tên: Phan Thương - phanthuongtbqn@ gmail.com Sđt: 0972. 813. 568 --- Mục tiêu nghề nghiệp - Được làm việc trong những công ty tạo ra sản phẩm c Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Electrical & Electronics Engineer

Confidential

9 year(s) 1,000 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today -Work hard for life responsibility. -Try to learn as fast as possible, do my best to earn more experience. -Make the job done with high efficiency to get higher level. -Work hard for life responsibil Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Electrical And Electronic Degree, Long-Term Serving As After Sales Executive

Nguyễn Duy Linh

10 year(s) 900 - 1,100 USD Ho Chi Minh Today 10 years 07/07/[...] [...] Chánh Hưng - Bình Chánh – HCM NGYỄN DUY LINH “There's always a way out for those clever enough to find it." AFTER SALES EXECUTIVE SUMMARY - Graduated e Education level: Intermediate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên kỹ thuật

Nguyễn Duy Tân

2 year(s) Negotiable Long An Today Học hỏi,phấn đấu cùng phát triển... Học hỏi,phấn đấu cùng phát triển... ;;TNHH T;Nhân viên;Nhân viên bảo trì;Nhân viên;;chịu trách nhiệm xuất nhập, báo c Education level: Intermediate| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Nguyễn Quang Trường

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh Today Tìm kiếm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống Tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn của mình Đóng góp công sức cho sự phát triển của công ty Tìm Education level: Intermediate| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Duties supervisor

PHẠM DUY THÔNG

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Today - Become a good engineer in my major. - Be able to apply knowledge acquired in school to adapt in jobs. - Want to learn more experiences from friends and colleagues. - Establish good working relation Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Engineer

Nguyễn Đình Thái

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today Curriculum Vitae  PERSONAL INFORMATION: Full name : Nguyễn Đình Thái. Birthday: September 15th , [...] Mobile number: [...] Email: [...] Address: 477 Minh Phung , 10th Ward, 11th District, Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Maintenance Manager, Facility Manager

Nguyen Thanh Tung

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today VITAE Full name: Nguyen Thanh Tung Date of birth: July 31st [...] Place of birth: Ho Chi Minh City Marriage status: Married Address: [...]th Street, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., HCM City Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lê Văn Hải

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today LÒCH ÖÙNG VIEÂN Chöùc danh döï tuyeån: Trưởng Phòng , Giaùm Saùt Baùn Haøng Ngaøy coù theå tieáp nhaän coâng vieäc: Khi Cty yeâu caàu Loaïi hình coâng vieäc muoán d Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Electrical Automation Engineer

PHAN VAN TRUNG

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
Today Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc HỒ SƠ ỨNG TUYỂN Kính thưa quý Anh / Chị Thông qua lời giới thiệu của đồng nghiệp trong Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Bảo trì điện- Điện tự động hóa

Nguyen Duc Tung

10 year(s) Negotiable Binh Duong Today YẾU LÝ LỊCH 1. CHI TIẾT CÁ NHÂN - Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng - Ngày sinh: 02/09/[...] - Giới tính: Nam giới - Tel: [...]/ [...] - Email: [...] - Địa chỉ: Mỹ Phướ Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste SERVICE ENGINEER - Multifunction device/ Digital Printing

Đinh Tiến Cường

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today 03/[...] - at Now: FujiXerox Vietnam Co.,Ltd - Position: Customer Service Engineer. - Description: * Support customer: on-site, on-phone or remote support. * Provide post sales service activities (in Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ Sư Tự Động Hóa

Vũ Văn Bình

1 year(s) 12 Tr - 16 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today VITAE [Vu Van Binh] PERSONALINFORMATION Full name : VU VAN BINH Gender : Male Date of Birth : November 11th, [...] Marital status : Single Address : 39A/10 Dong Nhi Street, Lai Thieu, Thuan Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Trần Trung Tín

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Yesterday TRUNG TÍN Ngày sinh: 29/01/[...] Tình trạng hôn nhân: Độc thân Địa chỉ thường trú: Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân , Phú Yên Email: [...] Tel: [...]  Kinh nghiệm làm v Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Đại diện kinh doanh- Sales Representative/Thư ký dự án - Secretary of Project/thư ký phòng kỹ thuật-Secretary of Technical Dept.

Hà Thị Xuân Hòa

7 year(s) 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh Yesterday Improving the knowledge and advancing Getting a stable job Getting a good salary Improving the knowledge and advancing Getting a stable job Getting a good salary ;;VienTin Investment Trading Service Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Manufacturer Engineer/ Technician

Tran Van Thang

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Yesterday VAN THANG Desired Position : Manufacturer Engineer/ Technician Adress : 57 ~ Da Nam Ward, District 8, Ho Chi Minh City Phone : [...] Email : [...] CAREER OBJECTIVE    Contributing my kno Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template M&E Manager

Hoang Tuan

Over 10 years Negotiable Ha Noi Yesterday A job in the company with a pleasant working environment, much trial, much responsibility, much promotion, good income, has social insurance and health insurance. A job in the company with a pleasant Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quality Engineer

Nguyễn Thanh Toàn

4 year(s) 16 Tr - 18 Tr VND Ho Chi Minh Yesterday Vitae Mr. NGUYEN THANH TOAN Bachelor of Engineering in Electronics Address: No [...] Street, District 9, HCM City Tel: ([...] Email: [...] PERSONAL INFORMATION • • • • • • • D Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Sales Director - Sales Manager

NGUYỄN VŨ TRƯỜNG SƠN

8 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Yesterday Become a good business leader in the field of electronics, telecommunications, information technology and related industries Become a good business leader in the field of electronics, telecommunicati Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ Sư Sữa Chữa Thiết Bị Y Tế

Đoàn Mỹ Trinh

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Yesterday MỸ TRINH I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: Họ và tên ĐOÀN MỸ TRINH Ngày tháng năm sinh [...] Giới tính Nữ Chiều cao- Cân nặng [...]cm-45kg Tình trạng hôn nhân Độc thân Đ Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 19,438 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search