In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 6,611 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 6,611 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Production manager

Dang Tran Manh

9 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Today A highly motivated and enthusiastic person ignited with a good knowledge of production engineering. Excellent communication and organizational skills with the will and determination needed to succeed Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Quality Health Safety Security Environment Officer

Ngô Thế Hòa

5 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
Today My career objective is being a great Manager in HSE or warehouse field, with 5 years experience, I am very self-confident that my skills and hard-working attitude will make a valuable contribution in Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Purchasing_Procurement Supervios

Le thu hà

5 year(s) 1,000 - 1,500 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Today VITAE LE THU HA P E R S O N A L D E TA I L S Full Name: LE THU HA Phone number: [...] E-mail: [...] Address: Kim Van Kim Lu, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi Marital Status: Married Sex: Female Da Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template nhân viên điều phối/ kế toán kho

Phạm Hiền

5 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Thai Nguyen
Today Trở thành nhân viên xuất sắc của công ty Trở thành nhân viên xuất sắc của công ty ;;Công ty cổ phần VCCorp;công ty tnhh thương mại và giao nhận Minh Long;công ty Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chuyên viên kinh doanh

Nguyễn Đình Hiệp

3 year(s) 500 - 1,500 USD Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
Today ĐÌNH HIỆP 25/10/[...] MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Vận dụng những kỹ nă ng được học, được t rải nghiệm về bá n hà ng/kinh doa nh và những kiến t hức nền Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Purchasing

chu tâm

6 year(s) Negotiable Bac Ninh Today , CHU THI (Purchasing Staff at SPICA Vietnam) Current SPICA Vietnam Co.,Ltd Previous BOYD Co.,Ltd, Hyundai logistics Education National Economic University Phone [...] Skype Email [...] SUMMARY: Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Assistant Manager

Pham Ngoc Tuan

6 year(s) Negotiable Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
Today VITAE PERSONAL INFORMATION  Full name: PHAM NGOC TUAN  Date of birth: 23/05/[...]  Address: Dong Anh District, Ha Noi.  Phone number: [...].  Email: [...] SUMMARY  5 years Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file HR Manager

H Thuy

Over 10 years 1,500 - 3,000 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Today vitae RECRUITMENT AND ADMINISTRATOR & HUMAN Resource MANAGER Hoang Thi Thuy Personal Data: - Age - Nationality - Sex - Marital status - Address - Hand phone - Email address - Height - Weigh Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng/ Phó Phòng Nhân Sự

Trần Trung Hiếu

5 year(s) 15 Tr - 20 Tr VND Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
Today TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên : TRẦN TRUNG HIẾU Ngày sinh : 27/06/[...] Giới tính: Nam Số CMTND : [...] Ngày cấp: 04/05/[...] Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Hành Chính

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

2 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Today THỊ MỸ HẠNH CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS 1. Cell phone : [...]. Email : [...] 3. Address : Hop Giang, Cao Bang City, Cao Bang Province, Viet Nam 4. Date of birth 5. Gender : 08/12/[. Education level: Others| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên kế toán

Thơi Phạm

2 year(s) Negotiable Bac Ninh Yesterday - Hướng tới là một nhân viên kế toán có kỹ năng, có phẩm chất tốt đẹp. Cống hiến khả năng , kinh nghiệm của mình để hôàn thành tốt công việc để ho Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Nhóm Kỹ Sư Cơ Khí

cao tiến ngọc

5 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Yesterday VITAE BASIC INFORMATION Position applying: Full name: Cao Tien Ngoc Sex: Male Date of birth: 10/10/[...] ID Number: [...] Issued on: 10/12/[...] Place of birth: Thanh Hoa City Nationality: Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Sales Engineer

Trần Tuấn Vũ

4 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Yesterday - Tìm kiếm vị trí quản lý trong một công ty về lĩnh vực bán lẻ với nhiều cơ hội phát triển. Và có những chương trình đào tạo chuyên sâu – Mong muốn làm Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Utility Manager

Pham Trong Doan

6 year(s) 1,000 - 1,500 USD Ha Noi
Bac Ninh
Yesterday CURRICULUMN VITAE PERSONAL INFORMATION: - Full name : PHAM TRONG DOAN - Date of birth: January [...] - Gender : Male - Health : Good - Height : [...]m - Weight : 68Kg - Address : Chau Phong Commune, Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Administrator/Supervisor/Translator/Document Controller

Pham Hoang Giang

Over 10 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Yesterday +Joannou & Paraskevaides Saudi Arabia, LTD.-جونووبراسكفيدس(العربية السعودية)- (J & P), Riyadh City, Kingdom of Saudi Arabia (KSA) (02/[...]/[...]) Projects’ names (cons Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file IT staff (System/Network Engineer)

Trần văn Sắc

8 year(s) Negotiable Bac Ninh Yesterday VITAE GENERAL INFORMATION Name: Trần Văn Sắc Date of birth: 12/06/[...] Gender: Male Marital status: Single Experience: 8 years Highest education: Bachelors Languages: English – Inte Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kĩ sư Thiết bị điện

Vũ Hải Nam

4 year(s) 6,5 Tr - 14 Tr VND Ha Noi
Ha Tay
Bac Ninh
Yesterday Tạo thu nhập tốt, nâng cao chuyên môn - hiểu biết về cuộc sống & công nghệ / kĩ thuật. Tạo thu nhập tốt, nâng cao chuyên môn - hiểu biết về cuộc sống & cô Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Planner, Production controller

Nguyen Minh The

6 year(s) Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Yesterday Minh The Email: [...] Phone: [...] Date of Birth : 10th January, [...] Sex: Male Marital Status: Married ID Viet Nam : [...] Passport no.: C[...] Floor 37 th Kim Van Kim Lu building, Hoang Mai Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Warehouse Supervisor

Nguyễn Phú Doanh

9 year(s) 18 Tr - 25 Tr VND Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Yesterday guy ễn P hú D oanh Warehouse Manager | Male | 23/07/[...] Kinh Nghiệm Làm Việc 9 nă m Công t y gần đ ây nhất Warehouse Manager t ại Z T E Co rp o ra t io n Bằng cấp cao nhất Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template General Cost Accountant/Financial assistant

Phạm Quang Huy

7 year(s) Negotiable Bac Ninh
Hung Yen
Yesterday To pursue a challenging career in dynamic organization that provides constant opportunities for career advancement and self-development. To pursue a challenging career in dynamic organization that pr Education level: Postgraduate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 6,611 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search