In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 321 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 321 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Quản Lý Vùng ( ASM )

Nguyễn Huy Nam

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
Central Highlands
Today DỮ LIỆU ỨNG VIÊN I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN. Vị trí ứng tuyển: Full Name: Mức lương mong muốn: Ngày nhận việc: Thương Lượng 10 ngày từ lúc nhận được thông Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Phát triển cà phê bền vững

Võ Ngọc Quyền

3 year(s) Negotiable Lam Dong
Central Highlands
Today Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. ----------------o0o------------------ ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Ban Giám Đốc và Bộ phận nhân s Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kỹ sư công nghệ sinh học, Thu mua vật tư, nguyên liệu

Trần Mạnh Tuân

3 year(s) Negotiable Southeast
Central Highlands
Today - Tìm kiếm một công việc với môi trường có sự cạnh tranh cao và nhiều cơ hội phát triển bản thân - Muốn thành một nhà quản lý giỏi nhất trong lĩnh vực m Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Cao văn Sơn

1 year(s) Negotiable Southeast
South Central Coast
Central Highlands
Today VĂN SƠN CAO ĐẲNG XÂY DỰNG  16/02/[...]  [...]  An Mỹ, Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bìn Định.  Nam  [...]  http://fb.com/caoson MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Áp dụng nhữ Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Regional Sales Manager

Hồ Quang Minh

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Central Highlands
Yesterday A. CAREER SUMMARY Jan [...] – Jul 201 Phu Thai Group – Da Nang Branch Sales Manager Oct [...] – Dec [...] – Sep [...] Oct [...] – Sep [...] – Oct [...] UNILEVER VIETNAM Area Sales m Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám đốc bán hàng khu vực

Võ Văn Giang

10 year(s) Negotiable South Central Coast
Central Highlands
Yesterday Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (((( SƠ YẾU LÝ LỊCH ( Ứng cử viên quản lý bán hàng khu vực ) Phần I : Lịch Sử Bản Th Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám sát thi công nhà thép

Đinh Quang Nguyên

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
Central Highlands
2 Days ago YẾU LÝ LỊCH ĐINH QUANG NGUYÊN KỸ SƯ XÂY DỰNG  Thông Tin Cá Nhân Họ Và Tên : Đinh Quang Nguyên Ngày Sinh: 01/06/[...] Giới Tính: Nam Email: [...] Địa chỉ tạm tr Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sales Manager

Nguyen van Hau

Over 10 years Negotiable DakLak
Khanh Hoa
Central Highlands
3 Days ago I. INFORMATION Fullname: Nguyễn Văn Hâu Date of birth: 20/10/[...] Experience: 11 Years Degree level: Bachelors Current Job Level: Sales manager Latest Company: Wipro Unza Việt Nam Statu Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhan Vien IT

Nguyễn Văn Chung

8 year(s) Negotiable Southeast
South Central Coast
Central Highlands
3 Days ago - Nắm bắt kịp thời các công nghệ mới của IT. - Hoàn thành 98% các công việc mà công ty giao phó. - Nắm bắt kịp thời các công nghệ mới của IT. - Hoàn thành 9 Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản Lý Kinh Doanh Vùng/ Miền

Nguyễn Khánh Huy

Over 10 years Negotiable Southeast
South Central Coast
Central Highlands
4 Days ago YẾU LÝ LỊCH I. II. THÔNG TIN CÁ NHÂN:  Họ tên  Giới tính  Ngày sinh  Địa chỉ  Địa chỉ liện lạc  Điện thoại  Tình trạng gia đình  Sứ Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Technician Maintenance

PhạmVăn PhùngĐức

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Central Highlands
4 Days ago VITAE Pham Van Phung Duc Technician Date of birth: Gender: Male Phone: [...] Email: [...] Address: OBJECTIVE Nov [...] Bao Loc, Lam Dong, Vietnam Website: facebook.com/iut.phungduc  In 2 Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Sales Supervisor

Trương Nam Thái

2 year(s) Negotiable Thanh Hoa
Lam Dong
Central Highlands
4 Days ago 11/[...] đến nay: Giám sát bán hàng khu vực Lâm Đồng - Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Pinaco) 3/[...] – 9/[...]: Quản lý điều hành nhà phân phối Nguyên Thanh Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản lý Kinh Doanh Khu Vực

Hồ Quốc Văn

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
Central Highlands
7 Days ago HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---oo--SƠ YẾU LYÙ LÒCH I. THOÂNG TIN CAÙ NHAÂN:  Hoï vaø teân: Hoà Quoác Vaên  Ngaøy si Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file NHÂN VIÊN

Phan Phương Nam

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Central Highlands
7 Days ago SƠ ỨNG TUYỂN Vị trí ứng tuyển: Ngày ứng tuyển: I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Tên ứng viên: Phan Phương Nam Ngày sinh 19/12/[...] Giới tính Nam Nguyên quán Xã Iachim, Thàn Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Head of production or production Workshop Manager

ToVan Trí

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Central Highlands
8 Days ago Operating production lines in the factory Maintenance monitoring equipment in the plant production HRM production workshop Planning for repairs monthly, yearly Production planning weeks, months, year Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Sát Bán Hàng

Võ Văn Tiến

3 year(s) Negotiable Da Nang
Binh Phuoc
Central Highlands
1 Week ago LỊCH CÁ NHÂN Họ và tên : VÕ VĂN TIẾN Ngày sinh : [...] Nguyên Quán: Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam Địa chỉ Liên hệ : TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Giám sát bán hàng

Dương Quốc Thảo

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Central Highlands
1 Week ago 1.Điểm mạnh: _Chuyên về lĩnh vực thị trường,với 4 năm kinh nghiệm về khảo sát thị trường,về kinh doanh ngành FMCG & nghành Dược.Có kinh nghiệm về tiếp th Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative - VP Nha Trang)

Bùi Nguyễn Tuân

8 year(s) Negotiable DakLak
Khanh Hoa
Central Highlands
1 Week ago TIN ỨNG VIÊN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Bùi Nguyễn Tuân ĐT: [...] [...] Số CMND: [...] Ngày sinh: 28/09/[...] Chiều cao: 172 cm Giới tính: Nam Nơi cấp: CA Hà Tĩ Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản lý kinh doanh

Bùi Hoàng Đức Phong

Over 10 years Negotiable Khanh Hoa
South Central Coast
Central Highlands
1 Week ago Hoàng Đức Phong Sinh ngày: 26/09/[...]. Địa chỉ: 19/1 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: [...] – [...]. Email: [...] Kinh nghiệm: Hơn 10 năm bán hàng trong ngà Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Phụ Trách Kinh Doanh Phân Bón Miền Đông Và Cao Nguyên

NGUYỄN CÔNG KIÊN

5 year(s) Negotiable DakLak
Southeast
Central Highlands
1 Week ago TIN ỨNG VIÊN I. THÔNG TIN LIÊN HỆ. Họ và tên: Nguyễn Công Kiên Sinh ngày: 17/3/[...] Cmnd: [...] Cấp ngày 03/6/[...] CA Đăk Lăk Địa chỉ: Tân Trung – Ea kênh- Krô Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 321 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search