1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Application Senior Engineer

Công Ty TNHH MTV TNI
Updated : 19/02/2017

Employment Information

Job Description

- Tiếp nhận yêu cầu cần phát triển các ứng dụng trong nội bộ công ty từ Trưởng Phòng IT như: bảo trì,chỉnh sửa,cải tiến,tạo thêm báo cáo trên các hệ thống ứng dụng như: ERP, CRM, Microsoft SharePoint Portal

- Tiếp nhận bàn giao giải pháp kỹ thuật từ đối tác và thực hiện bảo hành,bảo trì phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp và quản trị Database –MS SQL 2012/2016 và Oracle

- Tối ưu hóa Database và đảm bảo tính sẵn sàng và toàn vẹn dữ liệu trên tất cả các DB thuộc các phần mềm trong công ty.

- Tham gia vào đánh giá kỹ thuật các giải pháp của các đối tác thuộc lĩnh vực phần mềm ứng dụng Nghiên cứu: kiến trúc, công nghệ, ứng dụng phần mềm mới để có thể phát triển các ứng dụng tự động công việc văn phòng và nghiệp vụ doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ( ưu tiên trong ngành FMCG ).

- Tiếp nhận chuyển giao và tối ưu tài liệu kỹ thuật và các tài liệu sử dụng cho hệ thống phần mềm ứng dụng đã được phát triển hoặc nhận chuyển giao từ các đối tác.

- Tham gia vào quản lý, hỗ trợ kỹ thuật cho Web server của công ty. Tiếp nhận source code và phát triển ứng dụng trên website dựa trên C# , .Net ,DB-MSSQL khi có nhu cầu.

- Tham gia phát triển các ứng dụng BI phù hợp với môi trường kinh doanh của công ty .Tạo báo cáo quản trị truy suất từ nhiều nguồn Database khác nhau, cung cấp thông tin cho lãnh đạo.

- Có trách nhiệm đề xuất các dự án phát triển các phần mềm chuyên dụng đáp ứng nhu cầu kinh doanh hoặc đề xuất giải pháp nhằm tối ưu bảo mật phần mềm và cơ sở dữ liệu trong phạm vi toàn hệ thống TNI.

- Traning cho người dùng đầu cuối trên toàn hệ thống của TNI về sử dụng phần mềm ứng dụng sau khi đã tự phát triển hoặc tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp.

- Nhận nhiệm vụ, báo cáo trực tiếp công việc theo định kỳ hoặc theo báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng Phòng IT.

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành: CNTT,Toán – tin học , kỹ thuật điện tử viễn thông  

-  Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong  công việc .

-  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong  phát triển ứng dụng IT trong văn phòng và quản trị và tối ưu hệ thống ERP (ưu tiên có hiểu biết về ERP-MicroS Axapta hoặc SAP, ORACLE )

- Có  kinh nghiệm phát triển ứng dụng phần mềm trên  nền tản: .NET , am hiểu ngôn ngữ lập  trình  C# ,viết Script và store procedure dùng  SQL – Plus trên SQL 2012/2016 hoặc ORACLE

- Đã từng tham gia vào các dự án ERP với vai trò team leader trong quản lý  DB-SQL, phát triển ứng dụng, tối ưu báo cáo tài chính, sản xuất trong ERP

- Có kiến thức, am hiểu và khả năng tự nghiên cứu các ứng dụng trên Cloud  để phát triển các ứng dụng, xây dựng workflow phê duyệt các nghiệp vụ trong việc tự động hóa công việc văn phòng trên nền tản MS Sharepoint online (Microsoft 365 cloud ), sử dụng công cụ của tích hợp sẵn trên MS 365 Cloud – Sharepoint online,Sharepoint Designer hoặc trên các thirdparty khác như K2.

- Có kiến thức căn bản và kinh nghiệm với vai trò của một DBA.

- Am hiểu, có kiến thức và có khả năng phát triển các ứng dụng BI, tạo báo cáo quản trị cho lãnh đạo cập nhật nhanh data từ nhiều nguồn khác  nhau trong tổ chức. Có kinh nghiệm về: PowerBI trên Microsoft Cloud, Tableau-BI hoặc Oracle Business Intelligence.

- Có khả năng làm việc độc lập, định hướng công việc chuyên môn cho nhóm

- Có kinh nghiệm trong quản lý dự án CNTT trong môi trường doanh nghiệp

- Tư duy hệ thống,xác định mức độ  ưu tiên trong công việc, quản lý rủi ro và  hoạt động như một team leader về kỹ thuật giải pháp  trong dự án .

- Ưu tiên  ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn của Microsoft về quản lý Database và phát triển ứng dụng 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV TNI

Company size: 100-499
Công ty TNI chuyên sản xuất và xuất khẩu Cà phê với thương hiệu TRUNG NGUYÊN ra thị trường Quốc Tế. Chúng tôi luôn chú trọng vào việc phát triển con...Detail
Similar jobs View all

Application Senior Engineer

Công Ty TNHH MTV TNI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts