Jobs at Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa

We have found 1 Jobs

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa

1. Kiểm tra rà soát công việc hàng ngày của các phần hành kế toán nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ công việc của phòng kế toán 2. Đối chiếu... 

Salary: Competitive

Kế toán tổng hợpKế toán thuế

Posted: 20/07/2015

Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa
Ho Chi Minh
Display 1 - 1 of 1 Jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function