Jobs at Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai

We have found 2 Jobs

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai

- Lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm cho sản phẩm và nguyên liệu. - Kiểm soát chất lượng đầu vào (tất cả nguyên liệu) và... 

Salary: Competitive

Nhân viên phòng labLab supervisorLab Technician

Posted: 21/05/2015

Dong Nai

Nhân Viên QC

Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai

- Lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm cho sản phẩm và nguyên liệu. - Kiểm soát chất lượng đầu vào (tất cả nguyên liệu) và... 

Salary: Competitive

Nhân viên quản lý chất lượngNhân viên chất lượngQC Staff

Posted: 21/05/2015

Dong Nai
Display 1 - 2 of 2 Jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function