1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bảo Trì

Suntory PepsiCo
Updated: 19/02/2017

Employment Information

Job Description

1. Lập kế hoạch:
- Phối hợp với bộ phận Kế hoạch Bảo trì xây dựng kế hoạch bảo trì dự phòng cho khu vực/ dây chuyền được phụ trách
- Phối hợp với bộ phận Kế hoạch Bảo trì, bộ phận Tài chính đưa ra ngân sách bảo trì máy móc, thiết bị trong khu vực/dây chuyền được phụ trách.
- Xây dựng quy trình bảo trì và tài liệu hướng dẫn bảo trì
- Thiết lập các mục tiêu, phân bổ KPI cho nhân viên
2. Thực hiện:
- Triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì dự phòng
- Giám sát thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo các tiêu chí: an toàn, vệ sinh GMP, chất lượng, tiến độ ...
- Giám sát và thực hiện các hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố
- Điều hành các hoạt động bảo trì, khắc phục sự cố trong ca sản xuất
3. Hoạt động phát triển/cải tiến:
- Kiểm soát chỉ tiêu năng lượng, các chỉ tiêu hiệu suất trên khu vực/dây chuyền được phụ trách
- Thực hiện các nhiệm vụ về cải tiến, phát triển sản phẩm mới, dự án mới trên khu vực/dây chuyền được phụ trách
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa máy
- Thực hiện đánh giá thành tích nhân viên
4. Báo cáo:
- Lập báo cáo định kỳ theo quy định
- Lập báo cáo hoạt động bảo trì theo nội dung công việc
5. Nhiệm vụ khác:
- Các công việc khác theo phân công của quản lý
- Tuân thủ và thực thi nghiêm túc đầy đủ mọi Nội quy Công ty, các hệ thống ISO, HACCP, GMP; các quy định nội bộ và hướng dẫn trong công việc; các quy định về an toàn vệ sinh lao động, các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về an toàn phòng cháy nổ và các yêu cầu, quy định, hướng dẫn liên quan khác về An toàn - Sức khỏe - Môi trường được triển khai và áp dụng trong hệ thống quản lý tại Nhà máy.

Job Requirement

- TNĐH, chuyên ngành Cơ khí hoặc các chuyên ngành khác liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan, ưu tiên trong lĩnh vực thực phẩm/ nước uống
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt
- Kỹ năng quản lý tốt
- Hiểu biết về GMP, HACCP
- Chấp nhận làm việc theo ca
- Anh Văn giao tiếp tương đương chứng chỉ B

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 35
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Suntory PepsiCo

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs View all

Giám Sát Bảo Trì

Suntory PepsiCo

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts