We have found 2

Jobs in Binh Dinh

Job title / Position Company Location Date posted
Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.) Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam Ho Chi Minh
Da Nang
Binh Dinh
24/02/2015

-Phụ trách công việc xây dựng và hỗ trợ các điểm bán hàng cho công ty, thực hiện các kế... 

Salary: Competitive

Deadline to apply: 13/03/2015

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Nam Trung Bộ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Gia – CN TP. HCM South Central Coast
Da Nang
Binh Dinh
09/02/2015

Trực tiếp quản lý đội ngũ Trình dược viên các tỉnh từ Phú Yên đến Đà Nẵng.Thu thập và... 

Salary: Competitive

Deadline to apply: 11/03/2015

Display 1 - 2 of 2 Jobs
  View: Detail|Brief
  View   20  |  30  |  50 jobs / page
  Create a Job Alert

  - Let the jobs come to you without having to bother looking

  - Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

  - Criteria will be set up in Saved Search

  Message

  Please sign in to perform this function