1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IT Phần Mềm C# (Phát Triển Ứng Dụng ERP)

CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI
Updated: 05/04/2017

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 04/05/2017

Job Description

Resoved ERP/ App Incident ticket

 • Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng Epicor được chuyển tiếp từ các team IT theo đúng cam kết OLA và quy trình xử lý sự cố.
 • Cập nhật hồ sơ giải pháp cho mỗi Incident

Design & develop ERP solution

 • Duy trì các thiết kế ERP Epicor và những coding chuẩn
 • Tiếp nhận yêu cầu phân tích và thống nhất các giải pháp với End-User và Business Analyst
 • Xây dựng và phát triển các giải pháp đã thống nhất
 • Hỗ trợ IT Application Team Leader trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển ERP System
 • Tuân thủ quy trình “Phát triển & ban hành & triển khai ứng dụng doanh nghiệp” (Develop – Release – Deployment Management Process)

Develop advance/ basic report, dashboard, BI.

 • Xây dựng và phát triển các report, dashboard, BI cở bản đến nâng câo theo yêu cầu của các phòng ban
 • Chỉnh sửa, update các dashboard, report, BI đã có phù hợp với nhu cầu phát triển

Propose change to improve accuracy and efficiency

 • Tìm kiếm, nhận diện và đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dùng và doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất và quản lý.
 • Nắm rõ tính năng hệ thống ERP, đề xuất các kế hoạch ứng dụng vào doanh nghiệp

Customized documentation and SOP

 • Lưu hồ sơ liên quan đến việc xây dựng, phát triển và thay đổi hệ thống ERP về: Coding, BPM, BAQ, Customization, v.v…
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn công việc

Job Requirement

 • Tuân thủ các IT Policies/Processes/Procedures đã ban hành.
 • Phối hợp với các thành viên IT để hoàn thành các IT Goal

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI

http://www.patc.com.vn/Company size: 1,000 +
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CÁT THÁI (CATHACO) được thành lập từ năm 1999, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam....Detail

IT Phần Mềm C# (Phát Triển Ứng Dụng ERP)

CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts