1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên ISO

Vi Pha JSC
Updated: 16/05/2017

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Đánh giá, giám sát sự tuân thủ của hệ thống quản lý chất lượng của bộ phận sản xuất, kho hàng tháng

2. Tiến hành đánh giá định kỳ hàng ngày hệ thống quản lý chất lượng của bộ phận sản xuất, kho

3. Theo dõi, triển khai hệ thống cải tiến chất lượng như: 5S, Kaizen

4. Đào tạo cho nhân viên mới về hệ thống quản lý chất lượng, theo dõi để tái đào tạo theo định kỳ hàng năm

5. Quản lý hệ thống tài liệu của công ty, bao gồm ban hành, cập nhật thay đổi, thu gom tài liệu lỗi thời

6. Lên kế hoạch, triển khai chương trình đánh giá nội bộ và báo cáo kết quả cuộc đánh giá nội bộ. Lập và lưu trữ hồ sơ liên quan

7. Lên kế hoạch, tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo để tổng kết đánh giá về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng

8. Lên kế hoạch và liên hệ với tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống chất lượng

9. Theo dõi, triển khai kế hoạch đào tạo của công ty

10. Nghiên cứu các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến sản phẩm và công ty

11. Cập nhật các thay đổi tiêu chuẩn chất lượng, luật định, và theo dõi việc áp dụng các thay đổi vào hệ thống chất lượng của công ty

12. Quản lý và xây dựng các tài liệu về môi trường, phòng cháy chữa cháy và làm việc với cơ quan chức năng để đánh giá định kỳ hàng năm

13. Thực hiện các KPI của bộ phận và báo cáo theo yêu cầu cụ thể của từng KPI

14. Báo cáo hàng tuần cho quản lý trực tiếp

15. Thực hiện các dự án cải tiến theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

Có kiến thức về:

- Hệ thống quản lý chất lượng như ISO, CE, FDA

- Quản lý chất lượng quá trình sản xuất

- Các công cụ cải tiến chất lượng như 5S, Kaizen

- Các hiểu biết về luật định, quy định

More Information

 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Vi Pha JSC

http://vipha.coCompany size: 100-150
Founded in 2008,  VI PHA JSC  provides a large a range of disposable medical devices : surgical gowns, drapes and medical dressing kits....Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên ISO

Vi Pha JSC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts