1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Mulodo Việt Nam

PHP Senior Developer

Công Ty TNHH Mulodo Việt Nam
Updated: 26/05/2017

Employment Information

Job Description

 • Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật;
 • Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình;
 • Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
 • Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

---------------------------------------------------

 • Developing and maintaining web service for Japanese company;
 • Researching the solutions for solving problem on design and development process;
 • Creating detailed design, designing database based on analyzed specification;
 • Supporting estimate for related development tasks and risks for team leader.

Job Requirement

 • Có kiến thức cơ bản về MVC and PHP Framework (Laravel, Codeigniter, Yii, Zend etc..)
 • ​Có kiến thức cơ bản về JavaScript, HTML, CSS;
 • Có kiến thức cơ bản về Apache, Linux server và mạng;
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật;
 • Kỹ năng nghiên cứu tốt;
 • ​Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển dịch vụ web sử dụng ngôn ngữ PHP trong công việc hoặc ở trường đại học.
 • Giới tính: Không yêu cầu
 • Độ tuổi: Không yêu cầu
 • Trình độ: Cử nhân ngành công nghệ thông tin
 • Tiếng Nhật: Không yêu cầu
 • Tiếng Anh: Khả năng đọc viết Tiếng Anh thành thạo;

-------------------------------------

 • Basic knowledge of MVC and PHP Framework(Laravel, Codeigniter, Yii, Zend etc..)
 • Basic knowledge of JavaScript, HTML, CSS.
 • Basic knowledge of Apache, MySQL, Linux server and network.
 • Basic knowledge of security
 • Good research skill
 • Required to have   3 years experience about PHP web service development at work or university class.
 • Gender: Female
 • Age: Not required
 • Education: Bachelor degree in Information Technology
 • Japanese Level: Not required
 • English: Reading and writing is fluently

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Mulodo Việt Nam

Company size: 100-499
s an overseas subsidiary of a well known Japanese IT company Mulodo that has worked with Walt Disney, Nihon Unisys, Zamaa and Dow Jones…, Mulodo Vietnam was...Detail

People who applied to this job also applied to:

PHP Senior Developer

Công Ty TNHH Mulodo Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts