1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Production Team Leader

Riverbank VIETNAM Co. Ltd
Updated: 11/07/2017

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Hướng dẫn và quản lý nhân viên thuộc cấp thực hiện các bước vận hành trong sản xuất để đảm bảo đạt được năng suất một cách hiệu quả và chất lượng.

Guide and manage the direct staffs to do all the operation steps productively and quality

- Đảm bảo các nhân viên tại trạm sản xuất mang đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cá nhân khi vận hành.

Ensure all the operators to wear right PPE when doing the operation.

- Báo cáo kịp thời các hỏng hóc của máy móc thiết bị hoặc các sự cố tiềm ẩn tại khu vực sản xuất.

Report on time for all defect machinery/ equipment and all potential risk at production area

- Đảm bảo các bước vận hành đóng phuy hàng theo quy định được hướng dẫn: kiểm tra chất lượng phuy rỗng và dán nhãn lên phuy rỗng trước khi bơm, bơm rót hàng ra phuy, đóng mở van để đảm bảo khối lượng và chất lượng đạt yêu cầu.

Ensure production drumming operation follow the instructed procedure: check and paste tickers on empty drums in advance, do drumming, close and open valve properly to make sure correct net weight and meet the quality.

- Đảm bảo các bước vận hành bơm xe bồn, IBC theo quy trình hướng dẫn: kiểm tra xe bồn và IBC để đảm bảo khối lượng và chất lượng đạt yêu cầu

Ensure Tank Truck filling operation and IBC filling operation follow the instructed procedure: quality checking and net weight when filling.

- Đảm bảo các bước vận hành pha chế thinner theo quy trình hướng dẫn: kiểm tra chất lượng và khối lượng nguyên liệu theo yêu cầu

Ensure thinner leding operation follow instructed procedure: make sure the quality, quantity correct as requested.

- Đảm bảo các phuy xì/ rỏ được sang chiết đầy đủ và đảm bảo khối lượng và chất lượng.

Decanting the leak drum to the good drum and make sure it in good quality and correct net weight.

- Đảm bảo khu vực sản xuất được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gang, sắp xếp các phuy có hàng và phuy rỗng

Ensure production area clean, tidy, well arranged.

- Đảm bảo các thiết bị PCCC tại khu vực sản xuất đầy đủ và luôn sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp.

Ensure all firefighting equipments are present at their location and they are ready to put them in service.

- Luôn thực hiện công việc theo sự hướng dẫn của cấp trên.

Always follow the supervisor’s instruction on work performance.

- Lên kế hoạch, quản lý và hướng dẫn cho các công nhân trong tổ sản xuất thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Make plan, manage and instruct workers in production team to do jobs as request of line manager.

- Thực hiện một số công việc có liên quan khác khi có yêu cầu.

Do other ad hoc works as request.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học (ưu tiên ngành hóa, hóa dầu,...)

- Có kinh nghiệm trong Công ty sản xuất là một lợi thế

- Kinh nghiệm quản lý điều hành

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Riverbank VIETNAM Co. Ltd

Company size: 80
We are dealing in Industrial Chemicals Trading, for business expanding we are looking for qualified individual to the position of: Công ty chúng tôi là...Detail

People who applied to this job also applied to:

Production Team Leader

Riverbank VIETNAM Co. Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts