1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Thực Tập Hỗ Trợ Phòng Sales - Có Lương

Kusto Home
Updated: 21/09/2017

Employment Information

Job Description

  • Hỗ trợ các thủ tục, công việc của bộ phận Sales.
  • Làm việc với các bộ phận liên quan: Kế Toán, Hành chính...
  • Được tiếp cận thực tế công việc của bộ phận Kinh Doanh, tìm hiểu về mảng Bất Động Sản.
  • Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau quá trình thực tập.

Job Requirement

  • Năng động, có trách nhiệm với công việc.
  • Biết cách lên kế hoạch và triển khai thực hiện, có khả năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
  • Thành thạo Vi tính Văn phòng. 

More Information

  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Internship

Company Overview

Kusto Home

http://www.diamondisland.com.vn/Company size: 25-99
The Kusto Group is a Singapore private holding company with diversified investments in varied industries and a strong global edge with presence in Vietnam,...Detail

Thực Tập Hỗ Trợ Phòng Sales - Có Lương

Kusto Home

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts