1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

CN Công Ty TNHH Một Thành Viên Bò Sữa Việt Nam (VINAMILK) - Trang trại Bò Sữa Tây Ninh

http://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/page/380/gioi-thieu-cong-ty

Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam là công ty do VINAMILK đầu tư 100% vốn, các nghành nghề kinh doanh của Công ty: Chăn nuôi bò sữa, Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Buôn... Detail

Receive job alert by this company

Trưởng Ban Kế Toán Trang Trại

Job code: 01

Job Description

 • Phân công, xắp xếp và bố trí lao động, quản lý các hoạt động của Ban Kế toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Lâp kế hoạch và các báo cáo kế toán theo quy định hoặc khi có yêu cầu của Giám đốc Trang trại, của Công ty. Phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Trang trại.
 • Tổ chức thực hiện công việc cập nhập các thông tin, dữ liệu chính xác, kịp thời vào hệ thống quản lý ERP trên các phân hành AR, AP, OM, PO, CM, OPM Inventory, OPM Financials, Production, GL.
 • Quản lý, theo dõi tài sản cố định, biến động đàn bò, bê của Trang trại.
 • Quản lý, theo dõi các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học thuộc một trong các chuyên ngành sau: Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, …
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
 • Đã từng giữ chức vụ quản lý từ phó ban, tổ trưởng tổ kế toán trở lên.
 • Có Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo.
 • Biết sử dụng phần mềm Kế toán
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word (tối thiểu có bằng B tin học)
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng (nếu có).

More Information

 • Probationary period: 02 tháng
 • Working time: 48 giờ/tuần
 • Experience: 3 - 5 Years

Employment Information

 • Work location

  Tay Ninh

 • Job level

  Manager

 • Industry

  Accounting / Auditing / Tax

 • Degree

  Bachelor

 • Job type

  Permanent

 • Age

  25 - 35

 • Salary

 • Deadline to apply

  31/07/2017

Trưởng Ban Kế Toán Trang Trại

CN Công Ty TNHH Một Thành Viên Bò Sữa Việt Nam (VINAMILK) - Trang trại Bò Sữa Tây Ninh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts