1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng

San Miguel Brewery Vietnam
Updated: 26/06/2017

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

I. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ:

 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát tất cả các nguồn lực để đạt được mục tiêu của Bộ phận Đảm Bảo Chất Lượng.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các chương trình đảm bảo chất lượng để đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và cung cấp thông tin tức thời cho các bên liên quan.

II. TRÁCH NHIỆM :

 • Đánh giá kết quả của nguyên vật liệu, thành phẩm và có hành động thích hợp để cải thiện và / hoặc duy trì chất lượng.
 • Giải thích / đánh giá chất lượng dữ liệu, thông tin và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
 • Xây dựng quy trình phân tích mới và áp dụng các công cụ mới.
 • Điều tra / nghiên cứu nguồn gốc của các vấn đề chất lượng và đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa các vấn đề về chất lượng.
 • Thực hiện định kỳ việc đánh giá kiểm tra chất lượng về sản xuất, đóng gói, kho hàng và đối với sản phẩm.
 • Tiến hành thử nghiệm các vật liệu đóng gói mới..
 • Đảm bảo rằng có đủ số lượng các hóa chất phòng thí nghiệm để sử dụng trong phân tích phòng thí nghiệm bất kỳ thời gian nào.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải và các hoạt động phòng thí nghiệm, đánh giá thực trạng thực hiện theo các tiêu chuẩn.
 • Thiết lập mối liên hệ với các cơ quan quản lý Chất Lượng.

Job Requirement

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực quản lý chất lượng của các nhà máy & công ty hoặc các cơ sở sản xuất
 • Cử nhân hoặc kỹ sư chuyên ngành hóa (khoa học)
 • Có khả năng quản lý tốt (đặc biệt đưa ra quyết định nhanh chóng & chuẩn xác)
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Tuổi: 30-45
 • Giới tính: nam/nữ
 • Có kiến thức về hệ thống kiểm soát ô nhiễm khí & nước thải
 • Có kiến thức về kiểm soát chất lượng (SQC) & quản lý phòng thí nghiệm (LMS)
 • Có kiến thức về HACCP-GMP, 5 S
 • Có kiến thức về ISO 9001-2015

Nơi làm việc: Nhà máy tại Khánh Hòa

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

San Miguel Brewery Vietnam

Company size: 200-500
San Miguel Brewery Vietnam is a member of San Miguel Brewing International Ltd - the largest Beverage, Food and Packaging Conglomerate in the South East...Detail

Trưởng Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng

San Miguel Brewery Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts