1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Đào Tạo (Training Leader)

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Updated: 21/05/2017

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các phòng ban.
 • Lập kế hoạch đào tạo, xây dựng yêu cầu đào tạo và lộ trình đào tạo cho từng nhóm chức danh, lập ngân sách đào tạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch theo đúng ngân sách.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo, kiểm soát nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo theo yêu cầu đề ra của từng bộ phận.
 • Soạn thảo và tổ chức xét duyệt tài liệu đào tạo theo quy trình.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo nội bộ.
 • Xây dựng database kết quả đào tạo/đối tác đào tạo.
 • Tổ chức triển khai, đánh giá các chương trình đào tạo và đề xuất điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân sự.
 • Phát triển mối quan hệ với các đối tác bên ngoài.
 • Phát triển đội ngũ kế thừa.

Job Requirement

 • Đại học hoặc sau đại học (chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, hoặc là các giảng viên, trợ giảng tại các trung tâm đào tạo kỹ năng quản lý)
 • Kinh nghiệm 3 năm ở cấp độ quản lý, khả năng đứng lớp, chia sẽ kỹ năng mềm.
 • Biết tiếng Anh (ưu tiên tiếng Hoa).

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

http://phumyhung.com.vn/vn/Company size: 800-1000
“On the wild marshland, a group of people have tried their best over the past 15 years to set up the current Phu My Hung New Urban Area. Based on these...Detail

Trưởng Nhóm Đào Tạo (Training Leader)

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts