1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Web Developer

Công Ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Updated: 05/04/2017

Employment Information

Job Description

  • Tham gia xây dựng API Backend phục vụ cho sản phẩm Công ty.
  • Tham gia xây dựng hệ thống Statistic UI phục vụ cho sản phẩm Công ty.
  • Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nội dung CMS, phục vụ cho nhu cầu của team Marketing và Content.

Job Requirement

  • Có kinh nghiệm làm việc với Web server Jetty, Linux, Nginx.
  • Có kinh nghiệm về NoSQL như LevelDB, Memcached, Redis.
  • Có kinh nghiệm về ngôn ngữ và framework khác như PHP, NodeJS, Wordpress, Yii, CI ...

More Information

  • Degree: College
  • Age: 21 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

www.hanet.comCompany size: 100
Giới thiệu chung: - Công Ty TNHH Điện tử HANET Việt Nam được thành lập năm 2005 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. - Trải qua gần 10 năm...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Web Developer"

Similar jobs

Web Developer

Công Ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts