Dầu khí trả lương cao nhất

 Comment

Công ty Smart và Watson Wyatt Worldwide khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố kết quả khảo sát hệ thống lương và phúc lợi tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2006.

Khảo sát tiến hành ở 95 doanh nghiệp, 9.000 lao động với 269 vị trí làm việc thuộc 11 ngành: dược phẩm, hóa chất, dầu khí, tiếp vận - vận tải, nhà hàng - khách sạn, sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, thương mại, địa ốc và công nghệ cao. Kết quả khảo sát cho biết dầu khí và dược là hai ngành có mức trả lương cao nhất. Dự kiến trong năm 2006, các ngành hàng tiêu dùng, dầu khí và thương mại sẽ có mức tăng lương cao hơn năm 2005 từ 1% đến 2%.

Khu vực thu hút nhiều nhân lực bao gồm các ngành công nghệ cao, hàng tiêu dùng và tài chính, cùng với các lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm xã hội nhất là marketing và bán hàng, kỹ sư và quản lý sản xuất.

  (Theo NLĐ)
 Comment

 Overcome Challenges

 Career Advice

Top Employers