Triển vọng dành cho các nhân viên trong ngành tài chính

 Comment

Ngành tài chính là một trong các ngành nghề được trả lượng hậu nhất trong xã hội cũng như mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Các nhà tuyển dụng của lĩnh vực này thường tuyển các sinh viên tốt nghiệp từ nhiều ngành khác nhau. (ngoại trừ công việc thống kê).

Hầu hết các sinh viên bước chân vào ngành này qua công việc kế toán cho các doanh nghiệp. Sau đó, họ sẽ lấn sân vào ngành ngân hàng và bảo hiểm để làm các công việc đòi hỏi chuyên môn cao hơn như dịch vụ tài chính và thống kê.

Nhà tuyển dụng tìm kiếm điều gì

Các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực này rất khó tính. Họ thường tìm kiếm các ứng viên có kết quả học tập từ 7.0 trở lên. Ngoài ra, họ còn đòi hỏi sự hợp thành thạo các kỹ năng. Hãy nhìn vào các trang web tuyển dụng vị trí nhân viên tài chính, bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng cá nhân cần thiết cho công việc này.

Các website thường dùng các từ ngữ và định nghĩa khác nhau, tuy nhiên các yêu cầu chung có thể nhìn thấy là: khả năng giao tiếp, làm việc tập thể, ý thức kinh doanh, linh hoạt, phục vụ khách hàng, khả năng kãnh đạo, thành thạo vi tính, khả năng tính toán và quản lý thời gian.

Do xu hướng toàn cầu hóa, các công ty tài chính lớn có thể yêu cầu các nhân viên làm việc tại nước ngoài với các đồng nghiệp có quốc tịch và nền văn hóa không tương đồng. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng: một vài nhà tuyển dụng yêu cầu các nhân viên khả năng đặt câu hỏi và phê phán vấn đề.  Họ không muốn những con người chỉ biết chấp nhận tình huống. Họ mong muốn có được các ý tưởng mới và sáng kiến để đương đầu với các đối thủ cạnh tranh.

  (Theo Dona DeZube)
 Comment

Top Employers