1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs in Aviation 54

Filter Result

Location
 • 41
 • 15
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
Category
 • 33
 • 13
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Salary
Level
Jobs Posted Within
NTT Group

Đào Tạo Và Thực Tập New Zealand

NTT Group

Oversea

Salary: 22 Tr - 88 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Đặt Dịch Vụ

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 8 Tr - 14 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Nghiên Cứu – Phát Triển Sản Phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Tour Free And Easy

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Đặt Dịch Vụ

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 8 Tr - 14 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Đặt Chỗ Vé Máy Bay (Ticketing)

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Nghiên Cứu – Phát Triển Sản Phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Công ty CP Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Nghiên Cứu – Phát Triển Sản Phẩm

Công ty CP Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 24/02/2017
Indo Trans Logistics

Sale Logistic (Air Freight Business)

Indo Trans Logistics

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 24/02/2017
Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh

Nhân Viên Bán Vé (Booker)

Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

Updated: 23/02/2017
MegaCEO.com

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh (USD 2000, HN1121)

MegaCEO.com

Ha Noi

Salary: 39,6 Tr - 44 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Star Travel International

Nhân Viên Book Vé Máy Bay

Star Travel International

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 23/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Nghiên Cứu - Phát Triển Sản Phẩm

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Nghiên Cứu – Phát Triển Sản Phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Kinh Doanh Tour Free And Easy - Chi Nhánh Hà Nội

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Nhân Viên Đặt Chỗ Vé Máy Bay (Ticketing) - Chi Nhánh Hà Nội

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ha Noi

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 23/02/2017
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Trưởng Phòng Tiếp Thị - Truyền Thông

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế Giới

Ho Chi Minh

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

Updated: 23/02/2017
CareerBuilder's client

Nhân Viên Điều Hành Tour – Tour Operator

CareerBuilder's client

Ho Chi Minh

Salary: 5 Tr - 6 Tr VND

Updated: 22/02/2017
CareerBuilder's client

Nhân Viên Điều Phối Tour – Tour Coordinator

Confidential

Ho Chi Minh

Salary: 5 Tr - 6 Tr VND

Updated: 22/02/2017
CareerBuilder's client

Nhân Viên Đặt Chỗ – Reservation

CareerBuilder's client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 22/02/2017
Star Travel International

Nhân Viên Book Vé Máy Bay

Star Travel International

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Senior HR Executive

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
H & Friends GTL Vietnam – Ha Noi Branch

Ocean & Air Import Operation Staff

H & Friends GTL Vietnam – Ha Noi Branch

Ha Noi

Salary: 12,8 Tr - 14,3 Tr VND

Updated: 21/02/2017
Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Lịch

Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Trưởng Phòng Marketing

Chi Nhánh Gotadi – Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không Hoàng Gia

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
Công ty TNHH Du Lịch Link

Nhân Viên Bán Vé Máy Bay (Booker)

Công ty TNHH Du Lịch Link

Ho Chi Minh

Salary: 5 Tr - 7 Tr VND

Updated: 21/02/2017
Star Travel International

Nhân Viên Book Vé Máy Bay

Star Travel International

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 21/02/2017
Công ty TNHH Du Lịch Link

Nhân Viên Bán Vé Máy Bay (Booker)

Công ty TNHH Du Lịch Link

Ho Chi Minh

Salary: 5 Tr - 7 Tr VND

Updated: 20/02/2017
NTT Group

Tuyển Làm Việc Và Thực Tập Tại Mỹ, Canada, Úc, Singaore Và New Zealand

NTT Group

Oversea

Salary: 11 Tr - 88 Tr VND

Updated: 20/02/2017
UPS Viet Nam

Border Clearance Supervisor

UPS Viet Nam

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 20/02/2017
Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Giám Sát Sân Bay Nội Bài

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 13/02/2017
Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 13/02/2017
Duy Anh Trading Co., Ltd

Operations Manager

Duy Anh Trading Co., Ltd

Kien Giang

Salary: Competitive

Updated: 13/02/2017
Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Nhân Viên Bán Hàng Sân Bay Tân Sơn Nhất

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 13/02/2017
CÔNG TY TNHH TRAVELOKA VIỆT NAM

Senior Ticketing Staff

CÔNG TY TNHH TRAVELOKA VIỆT NAM

Ho Chi Minh

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

Updated: 12/02/2017
Công ty TNHH Hồ Phi Long

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Công ty TNHH Hồ Phi Long

Ho Chi Minh

Salary: 6 Tr - 20 Tr VND

Updated: 10/02/2017
Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP - Đoàn Tiếp Viên

Tiếp Viên Hàng Không VietnamAirlines (HCM - HN - ĐN - Nha Trang)

Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP - Đoàn Tiếp Viên

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Quality Control Manager - IT Industry

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Legal Director

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Marketing Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Legal Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
HR Vietnam’s ESS Client

Sales Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/02/2017
Next 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: