Hello,

Sign in to find your next job.

1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs at Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa

We have found 2 jobs

Giám Đốc Marketing/ Spirits Portfolio Director

Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa

Vai trò của Giám đốc nhãn hàng Rượu mạnh là đem lại sự phát triễn và sự đổi mới của nhãn hàng rượu mạnh The role of the Spirits Portfolio... 

Salary: Competitive

Giám đốc tiếp thịMakerting ManagerMakerting Director

Posted: 07/09/2016

Ho Chi Minh

Nhân Viên Pha Chế Sáng Tạo

Công Ty CP Phân Phối Tấn Khoa

- Là một người pha chế, hỗ trợ về kỹ thuật (sáng tạo, huấn luyện, biểu diễn,…) cho tất cả các khách hàng của Monin, đặc biệt là key... 

Salary: 5 Tr - 8 Tr VND

BartenderBaristaPha chế và phục vụ quán

Posted: 23/08/2016

Ho Chi Minh
Display 1 - 2 of 2 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: