Hello,

Sign in to find your next job.

Advanced Search
This job has been expired, we've found other jobs you may want to apply for. Take a look.

Jobs in Finance / Investment , Accounting / Auditing / Tax in Quang Ninh

We have found 7 jobs

Kế Toán Kiêm Thủ Kho

Công Ty CP Toàn Thắng

- Phân công công việc cho các nhân sự trong nhóm kho để đảm bảo kiểm soát được chính xác hoặt động Nhập/ Xuất/ Nhập dữ liệu.... 

Salary: Competitive

StockmanStore KeeperStoreman

Posted: 20/10/2016

Bac Ninh
Quang Ninh
Thai Binh

Nhân Viên Nhân Sự

BIM Group

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin masterlist & lập báo cáo nhân sự nội bộ, báo cáo gửi cơ quan ban ngành;... 

Salary: Competitive

Posted: 19/10/2016

Quang Ninh

Quảng Ninh - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân / Doanh Nghiệp

LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp: Tìm kiếm, tiếp thị các sản... 

Salary: Competitive

Posted: 04/10/2016

Quang Ninh

Account Assistant / Trợ Lý Kế Toán

CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VFM-WILMAR

​​Vai trò:... 

Salary: Competitive

Key Account ExecutiveKey Account ManagerSenior Account Manager

Posted: 24/10/2016

Quang Ninh

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cố Phần Bảo Việt

Trực  tiếp  thực  hiện  việc  tìm  kiếm,  thẩm  định,  duy  trì  và  phát... 

Salary: Competitive

Nhân viên tư vấn tài chính cá nhânChuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá NhânPersonal Finance cousellor

Posted: 14/10/2016

Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu được giaoChịu trách nhiệm giới thiệu và... 

Salary: Competitive

Posted: 26/09/2016

Binh Duong
Dong Nai
Quang Ninh

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp phù hợp với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu được giaoChịu trách nhiệm... 

Salary: Competitive

Posted: 26/09/2016

Binh Duong
Dong Nai
Quang Ninh
Display 1 - 7 of 7 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: