Hello,

Sign in to find your next job.

Advanced Search

Jobs in NGO / Non-Profit

We have found 8 jobs

Administrative Assistant “ICMP”

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

VACANCY ANNOUNCEMENTAs a federal enterprise, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German Government... 

Salary: Competitive

Administrative Assistant “ICMP”

Posted: 05/12/2016

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Ho Chi Minh

Chuyên Viên Phòng Thanh Tra Và Kiểm Soát Nội Bộ

Trường Đại Học Hoa Sen

Nhiệm vụ chính Hướng dẫn, trợ giúp các đơn vị trong việc nhận diện, xác định và đưa ra giải pháp kiểm soát, thiết lập môi trường kiểm... 

Salary: Competitive

kiểm toán nội bộChuyên viên Phòng Thanh tra và Kiểm soát nội bộ

Posted: 24/11/2016

Ho Chi Minh

Relationship Manager

Công Ty TNHH JellyFish HR

Help in making the annual plan and discuss it with Fund Raising Director.Collect information about investors, both individuals and... 

Salary: 700 - 1,200 USD

Posted: 30/11/2016

Ho Chi Minh

Procurement Officer

Vietnamese-German University (VGU)

The main responsibilities are to implement all procurement tasks; supervise the quality of procurement and the quality of procured goods and... 

Salary: Competitive

Bidding; World Bank Project

Posted: 10/11/2016

Binh Duong

Officer For Study Program Development

Vietnamese-German University (VGU)

The main responsibility is to coordinate the development of  new study programs at VGU. In detail responsibilities are: Program... 

Salary: Competitive

Posted: 10/11/2016

Binh Duong

Interpreter Cum Translator English-Vietnamese

Vietnamese-German University (VGU)

The main responsibility is to translate legal and technical documents, and interpret during meetings. This will include, but is not limited to:... 

Salary: Competitive

Interpreter cum Translator English-Vietnamese

Posted: 07/11/2016

Binh Duong

Chuyên Viên Dự Án Tổ Chức Phi Chính Phủ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

Cùng ban điều phối phát triển dự án ra cộng đồng Tư vấn để mọi người hiểu về dự án và tham gia Các công việc khác do ban điều... 

Salary: Competitive

Posted: 11/11/2016

Ho Chi Minh

Giám Đốc Điều Hành- Tài Chính

Công ty TNHH Khỏe Đẹp

1. Quản lý Nhân sự phòng Tài chính Kế toán - Kho vận điều phối Xây dựng định biên, cơ cấu phòng ban, phân công công việc cho lãnh đạo... 

Salary: 25 Tr - 30 Tr VND

Internal AuditKiểm toán nội bộGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH- TÀI CHÍNH

Posted: 27/10/2016

Ho Chi Minh
Display 1 - 8 of 8 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: