Hello,

Sign in to find your next job.

1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs in Oil / Gas

We have found 73 jobs

Giám Sát Lắp Đặt Kết Cấu Thép (Steel Structure) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công lắp đặt kết cấu/kết cấu thép (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, thực hiện và kiểm tra... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Thi Công Điều Khiển (Instrument Supervisor)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công hệ thống điều khiển, đo lường, tự động, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cáp... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Thi Công Đường Ống (Piping Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công đường ống (lập kế hoạch, biện pháp thi công, triển khai công tác thi công và giám... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị (Equipment Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công lắp đặt thiết bị (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, triển khai và giám sát thi công... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Chất Lượng Lắp Đặt Thiết Bị - Equipment QC (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Equipment QC (3) Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục lắp  đặt  thiết  bị để giám  sát ... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Chất Lượng Fireproofing (QC Supervisor) (Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Fireproofing  QC: 1 Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục bọc chống cháy để giám  sát  và ... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Kiểm Soát Chi Phí (Cost Control) Nam (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện việc lập dự trù chi phí, quản lý, kiểm soát chi phí dự án, báo cáo tình hình chi phí dự án cho Phụ trách Kiểm soát Dự án nhằm đảm... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Chất Lượng Đường Ống (Piping QC Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Piping QC (6) Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển,  kết  cấu ... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Thi Công Điện (Electrical Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện  và chịu trách nhiệm công tác  giám sát thi công các hạng  mục điện, đường dây, trạm biến áp, chiếu ... 

Salary: Competitive

Posted: 11/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Fire Fighting Design Engineer

Confidential

Thực hiện công việc thiết kế nhằm đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch, đảm bảo chất lượng dự án, phù hợp... 

Salary: 1,000 - 1,500 USD

Formwork specialistDesignerNhân viên thiết kế

Posted: 18/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa (Electrical-Automation Engineer) (New)

Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến - ITD Automation

Số lượng cần tuyển: 03Lập thời gian biểu cho các công việc cụ thể.Lập trình PLC.Lập trình HMI-SCADA.Đọc, hiểu tốt bản vẽ thiết kế theo tiêu chuẩn... 

Salary: Competitive

Posted: 24/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Chủ Trì Thiết Kế Cơ Khí (Lead MEC Engineer)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Tham gia dự án với vai trò kỹ sư chủ trì thiết kế Lập kế hoạch thực hiện và quản chất lượng tài liệu và tiến độ bộ phận cơ khí... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Chủ Chốt Cụm Thiết Bị (Senior Package Engineer)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Tham gia dự án với vai trò kỹ sư chủ chốt theo sự chỉ đạo của kỹ sư chủ trì Lập Specification, Datasheet, Tài liệu hỗ trợ mua sắm... 

Salary: 30 Tr - 40 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Senior Piping Designer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Điều phối chung các công việc của nhóm piping, liên lạc giải quyết các vấn đề về thiết kế và xuất bản tài liệu cũng như lấy thông số đầu vào... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Senior Corrosion Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

* Chịu trách nhiệm chính trong công tác thiết kế chống ăn mòn các công trình dầu khí, bao gồm:  Hỗ trợ kỹ sư chính trong việc... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Lead Pipeline Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Đảm nhận vị trí kỹ sư chính của một hoặc nhiều dự án. Chịu trách nhiệm kỹ thuật phần thiết kế pipeline. Trao đổi, làm việc với các bộ... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Instrument Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện các tài liệu kỹ thuật hệ thống và thiết bị điều khiển cho các dự án thiết kế giàn khoan từ nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED,... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Phụ Trách Bảo Ôn (Insulation Manager - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

* Mô tả công việc chính Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công bảo ôn và vật liệu chống cháy được thực hiện một cách an toàn theo thông... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Kỹ Sư Chủ Chốt Thiết Bị Quay (Senior Rotating Engineer)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Tham gia dự án với vai trò kỹ sư chủ chốt theo sự chỉ đạo của kỹ sư chủ trì Lập Specification, Datasheet, Tài liệu hỗ trợ mua sắm... 

Salary: 30 Tr - 40 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Chuyên Viên Chính Quản Lý Dự Án (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Phụ trách nhóm chuyên môn trong bộ phận quản lý dự án của Ban, kiểm soát hoạt động của các thành viên trong nhóm; Phụ trách công tác... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Senior Safety Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

* Chịu trách nhiệm chính trong công tác thiết kế process safety các công trình dầu khí, bao... 

Salary: 30 Tr - 40 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Kết Cấu Chủ Chốt

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - PV Engineering

Tham gia dự án với chức danh SEN Thông tin chi tiết về công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. Số lượng cần tuyển: 02... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Lead Piping Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Chịu trách nhiệm mọi công việc của nhóm piping Có trách nhiệm xem xét kiểm tra tất cả các tài liệu của nhóm piping khi xuất bản... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Senior Telecom Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện các đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của dự án / trưởng nhóm Kiểm tra và đảm bảo tài liệu thực hiện có chất lượng tốt... 

Salary: Competitive

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Chính (Làm Công Tác Tư Vấn Đầu Tư)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - PV Engineering

Tổ chức thực hiện và tham gia các dự án lập Báo cáo quy hoạch, lập dự án đầu tư,... Tổ chức, lập kế hoạch, giám sát và thực... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Senior Process Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, số liệu thiết kế đầu vào tổng thể, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu,...nhằm hiểu rõ phạm vi... 

Salary: 40 Tr - 50 Tr VND

Posted: 03/10/2016

Ho Chi Minh

Commissioning Engineer (Required Liquid Food Processing exp.)

Tetra Pak Vietnam

ResponsibilitiesResponsible of the good commissioning and the quality of the workResponsible of the commissioning schedule and the... 

Salary: Competitive

Posted: 10/10/2016

Ho Chi Minh

Trưởng Phòng HSE

Công Ty CP TM & DV Kiểm Tra Kỹ Thuật Alpha (AlphaNDT)

Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật, thực hiện, cải tiến hệ thống HSE trong Công ty theo tiêu chuẩn của khách hàng và pháp luật Việt Nam.Lập kế... 

Salary: Competitive

Posted: 10/10/2016

Ba Ria-VT

Draftsman

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

- Tiếp nhận các thông tin thiết kế, bản vẽ phác họa, các chỉ dẫn… để thực hiện bản vẽ kiến trúc, kết cấu xây dựng, lập MTO;- Tự kiểm tra các bản vẽ... 

Salary: Over 10 Tr VND

Site EngineerKiến trúc sưArchitectural

Posted: 10/10/2016

Ho Chi Minh

Giám Sát Lắp Đặt Kết Cấu Thép (Steel Structure) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công lắp đặt kết cấu/kết cấu thép (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, thực hiện và kiểm tra tính... 

Salary: Competitive

Posted: 10/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Designer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

- Tổ chức triển khai bản vẽ kiến trúc, kết cấu xây dựng, lập MTO,- Kiểm soát chất lượng, tiến độ thực hiện tài liệu của các thành viên trong nhóm,-... 

Salary: Over 15 Tr VND

Nhân viên thiết kếDesigner

Posted: 10/10/2016

Ho Chi Minh

Operation Coordinator

Seahorse Services Corporation

♦    Collaborate with Clients, Contractors, Subcontractors and Partner for business♦    Coordinate with others... 

Salary: Competitive

Posted: 10/10/2016

Seahorse Services Corporation
Ba Ria-VT

Senior Sales Executive For Lubricant Industry

Behn Meyer VietNam

To develop new clients & to manage sales of lubricant additives in the South Vietnam according to the company strategy & plan in a manner... 

Salary: Competitive

Accounts OfficerBoutique Sales AssociateNetwork Solution Account Manager

Posted: 17/10/2016

Binh Duong
Ho Chi Minh

Giám Sát Chất Lượng Lắp Đặt Thiết Bị (Equipment QC) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Equipment QC (3) Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục lắp  đặt  thiết  bị để giám  sát ... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Thi Công Điều Khiển (Instrument Supervisor)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công hệ thống điều khiển, đo lường, tự động, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cáp... 

Salary: Competitive

Giám Sát Thi Công Điều Khiển Instrument Supervisor

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Kiểm Soát Chi Phí (Cost Control) Nam (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện việc lập dự trù chi phí, quản lý, kiểm soát chi phí dự án, báo cáo tình hình chi phí dự án cho Phụ trách Kiểm soát Dự án nhằm đảm... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Phụ Trách Bảo Ôn (Insulation Manager - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công bảo ôn và vật liệu chống cháy được thực hiện một cách an toàn theo thông số kỹ thuật của dự án và các... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Chất Lượng Fireproofing (QC Supervisor) (Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Fireproofing  QC: 1 Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục bọc chống cháy để giám  sát  và ... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Thi Công Điện (Electrical Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thực hiện  và chịu trách nhiệm công tác  giám sát thi công các hạng  mục điện, đường dây, trạm biến áp, chiếu ... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Giám Sát Chất Lượng Kết Cấu Thép (Steel Structure QC) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Steel Structure QC Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục kết  cấu  thép để giám  sát  và  đảm... 

Salary: Competitive

Posted: 07/10/2016

Ho Chi Minh
Malaysia

Applications Engineers (Vietnam)

CAD-IT Consultants (Asia) Sdn Bhd

You will be responsible for: Undertaking or assisting team in undertaking sales related activities including lead generation, account... 

Salary: Competitive

Posted: 14/10/2016

Ho Chi Minh

3D CAD Engineer (Related To Piping Work)

Công Ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam

We are recruiting Candidates as 3D CAD Engineer related to Piping Work for Incineration Power Plant The successful candidates will... 

Salary: Competitive

3D cad

Posted: 14/10/2016

Ho Chi Minh

Chemical Marketing

TORRECID Vietnam Co;Ltd.

Technical test in lab Solving the technical problem in production Technical development depend on customer's need... 

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Kỹ sư hóangành hóakỹ sư dầu khí

Posted: 14/10/2016

North Central Coast
Ha Noi
Vinh Phuc

Senior Sales Engineer

40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ)

Be fully responsible for sales activities (including new sales and after-market) as:Develop and maintain a strong relationship with existing... 

Salary: 1,500 - 3,000 USD

ElectricalAutomationMechanical Engineering

Posted: 29/09/2016

Ho Chi Minh

HR Director

40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ)

Management of own departmentFormulate annual HR work plan and KPIsFormulate and review HR service level agreements with respective business... 

Salary: 3,000 - 5,000 USD

Giám đốc nhân sựHR ManagerHead Of Human Resources

Posted: 29/09/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa (Electrical-Automation Engineer)

Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến - ITD Automation

Số lượng cần tuyển: 05 Lập thời gian biểu cho các công việc cụ thể. Lập trình PLC. Lập trình HMI-SCADA. Đọc, hiểu... 

Salary: Competitive

Kỹ sư điệnElectrical EngineerKỹ sư bảo trì điện tử tự động hóa

Posted: 06/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Thi Công Cơ Khí

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Công Thành (Envitech)

Chịu trách nhiệm lắp đặt, thi công về các hạng mục cơ khí:               + Hạng mục cơ... 

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

Posted: 06/10/2016

Ho Chi Minh

Kỹ Sư Quản Lý Khai Thác Mỏ

Công Ty cổ phần thương mại và đầu tư Quốc tế ACB

Lập kế hoạch khai thác mỏ chì kẽm theo định hướng ban lãnh đạo. Xây dựng, quản lý và kiểm soát kế hoạch khai thác, kế hoạch khoan, nổ... 

Salary: Competitive

Posted: 19/10/2016

Ha Noi

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Hàn Topik 4; USD800; TH633)

MegaCEO.com

Khách hàng của chúng tôi là Doanh nghiệp 100% vốn FDI , hiện nay cần tuyển nhân viên kinh doanh tiếng Hàn, làm việc tại Biên... 

Salary: Under 800 USD

Nhân viên bán hàngSalesmanĐại diện kinh doanh

Posted: 28/09/2016

Dong Nai

Chuyên Viên Hành Chính

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

* Mô tả công việc chính Quản lý và lưu công văn Soạn thảo văn bản Cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị & ... 

Salary: 4 Tr - 8 Tr VND

Posted: 18/10/2016

Ho Chi Minh
Display 1 - 50 of 73 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: