Hello,

Sign in to find your next job.

Advanced Search

Jobs in Quang Binh

We have found 3 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Showroom Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Làm việc ngoài thị trường, tìm kiếm và bán hàng cho các công trình và dự án xây dựng. Đo đạc và tư vấn cho khách hàng về các phương án... 

Salary: Competitive

Posted: 16/11/2016

Quang Binh

Phó Giám Đốc Kinh Doanh - Bảo Long Quảng Bình

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Hoạch định kế hoạch kinh doanh tại Khu vực Quảng Bình và lân cận. Phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Quản lý, đào tạo... 

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

Phó Giám đốc kinh doanh - Bảo Long Quảng Bình

Posted: 29/10/2016

Quang Binh

Phó Phòng Kinh Doanh Bảo Hiểm - Bảo Long Quảng Bình

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Hoạch định kế hoạch kinh doanh tại Khu vực Quảng Bình và lân cận. Phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Quản lý, đào tạo... 

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

Nhân viên phòngPhó phòng Kinh doanh bảo hiểm - Bảo Long Quảng Bình

Posted: 29/10/2016

Quang Binh
Display 1 - 3 of 3 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: