Hello,

Sign in to find your next job.

Advanced Search

Jobs in Shin Osaka

We have found 1 jobs

[LÀM TẠI NHẬT] [KHÔNG YC KINH NGHIỆM] Customer service – Lương 24 man

iGlocal Resource Co., Ltd.

Ấp ủ ước mơ được đến đất nước mặt trời mọc làm việc, tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao khả năng tiếng Nhật và một ngày nào đó trở thành công dân... 

Salary: 1,500 - 2,000 USD

Customer service executiveCustomer service representativeCustomer service staff

Posted: 22/11/2016

iGlocal Resource Co., Ltd.
Osaka
Tokyo
Shin Osaka
Display 1 - 1 of 1 jobs
View: Detail|Brief
View   20  |  30  |  50 jobs / page
Create a Job Alert

- Let the jobs come to you without having to bother looking

- Sign up to receive job alerts via email jobs match your search criteria

- Criteria will be set up in Saved Search

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: