BIN HOLDINGS LTD

Địa điểm: No. 153 Tran Trong Cung Street, Tan Thuan Dong ward, District 7

Qui mô công ty: 120Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.bin.com.vn

Việc làm đang tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Ticket Sale Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 30-05-2017

Giới thiệu về công ty

BIN HOLDINGS is multi-disciplinary company related to media, advertising, tourism, real estate, business management consulting. BIN HOLDINGS LTD was founded with the desire to help the clients focus on operations and business development the best with the criteria “taking the development of the customers, making the activities purpose".

Thông điệp từ BIN HOLDINGS LTD

Our mission is bring the greatest values to our customers.

 

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: