CAILAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Địa điểm: No. 1,Cai Lan, Bai Chay, Ha Long

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Cai Lan International Container Terminal (CICT) is a joint venture company between SSA Holdings International – Vietnam (SSAHVN), a subsidiary of the American Company - Carrix, Inc., and Cai Lan Port Investment Consortium from Vietnam (CPI). We provide port services for container vessels and cargoes at berths 2, 3 and 4 at Cai Lan Port, Ha Long city, Quang Ninh Province. We are looking for qualified candidates for Customer Relation Director Position working at Cai Lan international container terminal, No. 1,Cai Lan, Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: