Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Địa điểm: ao ốc Zen Plaza, số 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1

Việc làm đang tuyển (12)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Project Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 05-04-2017
Sales Staff / JLPT N2 Level Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 05-04-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 33 Tr VND 05-04-2017
Big Data Engineer Hồ Chí Minh, Hà Nội 16,5 Tr - 33 Tr VND 05-04-2017
iOS Developer Hồ Chí Minh, Quốc tế 44 Tr - 88 Tr VND 05-04-2017
General Affair Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 39,6 Tr VND 05-04-2017
Bridge System Engineer (PHP) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 05-04-2017
Java Engineer Hồ Chí Minh, Quốc tế 11 Tr - 22 Tr VND 05-04-2017
Sales Co-ordinator & Career Adviser Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 05-04-2017
IT Communicator Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 05-04-2017
Software Development Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 05-04-2017
PHP Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 05-04-2017

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam là công ty của Nhật

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: