Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

CLP INDUSTRIES (VIETNAM) CO.,LTD

Địa điểm: Unit 808, Floor 8, Giay Viet Plaza,180-182 Ly Chinh Thang Street, Ward 9, Dist 3

Website: http://clp.com.sg

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

CLP Industries (Vietnam) is subsidiary of CLP Group start since 1947, the CLP Group is a Singapore company with established network across South East Asia region. The CLP Group is engaged in various businesses, of which two core activities are in Industrial Chemicals and Construction Chemicals The Industrial Chemicals business covers solvents, coating chemicals, cleaning chemicals, thinners, acids, polyethylene wax and emulsion wax The Construction Chemicals business cover waterproofing, floor coating, self-leveling underlayment, tile adhesives, skim coat and sealant. Please visit my website http://clp.com.sg

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: